Servet BAŞOL
Servet BAŞOL [email protected]

Özgürlük…!

Eskiden eğitimli olmanın ne kadar çok gerekli olduğuna inanır ve bu fikri savunurdum. Sonraları bu inancıma kabuğunu çatlatarak dışarı çıkmayı ekledim. Evinden sokağa çıkmayı, sokaktan mahalleyi gezmeyi, mahalleden köyü bilmeyi, köyden kasabaya gitmeyi, kasabadan şehri fethetmeyi, şehirlerden sonra da başka ülke ve insanlarını görmenin insan ufkunu nasıl genişletip yeni ufuklar açtığını herkese anlatmanın önemine inandım.

Kadın Eli Değse idi….

Eğitim hakkı, 19. yüzyıla kadar yalnız yönetimi elinde tutan soylularla varlıklılara tanınırken, halkın eğitilmesi düşüncesi 1789 Fransa Devrimi ile başlamıştır.

REFİK SAYDAM HIFZISIHHA ENSTİTÜSÜ

Arapça Hıfzı Sıhha; Türkçe Sağlığı Koruma anlamındadır. Osmanlı’da çiçek ve kuduz aşılarının üretiminin başlamasının ardından yıllar içinde ortaya çıkan diğer birçok hastalık için de aşılar geliştirildi.

Hakikat Rejimi

Bilgi ve şiddet arasındaki ilişkiler, "hakikat rejimi" tanımını sunarak özetleyen Foucault'nun yardımıyla daha iyi anlaşılabilir:

Eğitim çaresizliği

Güney Afrika'da bir üniversitenin giriş kapısına derin derin düşündürmesi için şu mesaj asıldı:

CEHALETTEN GAFLETE

23 yıllık hekimlik hayatımda sanırım en az yarım milyon insanı muayene etmiş, konuşmuş, dertlerini dinlemiş, acılarını dindirmeye çalışmışımdır. Hekimlik her ne kadar pozitif bilimler kategorisinde kabul edilse de bence aynı zamanda bir sosyal bilimdir.

Biat

Anadolu Türklerinin yüzyıllar alan Batı’ya göçü, onlarca Türk asıllı boyun kah yerleşik devletler kurarak kah kabileler olarak oradan oraya göçünden oluşur. Doğan KUBAN’ın “Batı’ya Göçün Sanatsal Evreleri” kitabının “Türk Sanat Tarihi Sorunsalı” adlı kısmı bunu çok güzel inceler.

Görev Yetki ve Sorumluluk

PS: Bu arada hatırlatayım, başlıkta gördüğünüz, Rodin'den Dekoratif Sanatlar Müzesi'ne davetkar bir giriş kapısı yapmasını isteyen heyete, Dante'nin Cehennem'ine olan hayranlığına dayanarak Dante'nin bazı karakterlerinin eskizlerini geliştirmesi ile oluşan 6cm boyundaki demir kapı figürlerinden biridir.

AGNOTOLOJİ

Türkiye'nin yeni düzeni için toplanan verilere bakalım. OECD'nin 2019 yılında yayınladığı raporun 165. sayfasındaki tabloya göre; - Temel yeteneklerden (basic skills) mahrum insanlar Türkiye nüfusunun %39'unu oluşturuyor; bu oran bağnaz denilen Polonya'da %15, halkı aptal denilen ABD'de %14, bizi kıskanan Almanya'da %11, Japonya'da ise %4.

David Schwarz

David Schwarz (20 Aralık 1850 - 13 Ocak 1897) bir Macar havacılık öncüsüydü. Schwarz’ın Keszthely'de doğduğu söylenir. Macaristan Krallığı, o zamanlar Avusturya İmparatorluğu'nun bir parçası idi.

Kültürel Zeka

Ekip biçmek, hayatta kalmak ve ürün yetiştirmek için gelenek, görenek ve tavırların bir sonraki nesle öğretilmesi, değişen şartlarda oluşan töre ve simgelerle yenilenen işleme verilen ad. Aslen dar bir alanda oluşan bu kültür, göçebelikle birlikte değişime uğrayarak çeşitlenmiş ve nüfus ile orantılı yeni üretim, ekip biçme ve daha fazla ürün almak gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlamıştır.

Ekonomi ve Zeka

Türkiye ile AB arasındaki ilişki uzun bir geçmişe sahiptir. AB'nin bir parçası olmak Türkiye için önemli konulardan birisidir. Türkiye 1963 yılından bu yana Ankara Anlaşması olarak adlandırılan Ortaklık Anlaşması ile AB düzenlemelerini benimsemeye çalışıyor.

Doğru olan

“Günaydın Lise İkinci sınıf; Bugünü çok beklediniz. Bugünkü toplantı, yolculuğun başlangıcıyla ilgili. Hayatının geri kalanının başlangıcı. İki yıl içinde hepiniz liseyi bitirmiş olacaksınız.

Türk Meli-Malı…

Son günlerde bir genelge yayınlandı. Gerekçesi ile hiç ilgisi olmayan, ama ilk bakışta sanki olması gerekenmiş gibi algılanan, ülke, tarih, kültür gelişimi ve değişimini dikkate almayan bir genelge. Daha çok bir alınganlık genelgesi gibi.

Fatma Beyhan NIL

1903’te Midilli’de doğdu. Babası Yanya Valisi Ömer Hüsamettin Paşa, annesi Behiye Hanım’dır. Bezmiâlem Valide Sultanisinden (İstanbul Kız Lisesi) mezun olduktan sonra 1926’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Eczacı Melih Tipi ile evlenen Fatma Beyhan, orta derecede İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmekte idi.

Selma Rıza Feraceli

Selma Rıza, 5 Şubat 1872’de Konstantiniyye’de dünyaya geldi. Babası Şura-yı Devlet (Danıştay) ve Meclis-i Âyan (Senato) üyelerinden Ali Bey, annesi ise Avusturyalı Macar asıllı asil bir ailenin İslamiyet’e geçmiş kızı Nâile Hanım’dır. Selma, çiftin yedi çocuğunun en küçüğü idi. Evde özel ders alarak yetiştirildi; iyi derecede Fransızca öğrendi. Eğitiminde, ağabeyi Ahmed Rıza’nın büyük etkisi oldu.

İlk İTÜ kadın öğrencisi…

1945 yılında Anıtkabir inşaatının kontrol mühendisliği kendisine verildiğinde; “Ne mutlu ki; Türk kadınına çağdaşlık yolunu açan Atatürk’e olan minnet borcumun bir bölümünü ödeyebileceğim” demişti Sabiha Rıfat Gürayman.

Nereden Nereye.!

Suç ağacın değil. O fidanı alıp başka bir yere koyduğunuz zaman yemyeşil oluyor. Ama ekosisteminiz buna uygun değilse, imkân vermiyorsa ne yaparsanız yapın olmuyor. Hatta çölde giderken böyle biraz büyüyen bir ağaç da olursa, Bir müddet sonra bakıyorsunuz o da kalmamış! Bizim gençlerimizde bir sorun yok, sistemde sıkıntı var.

Eğitim Planı

Gezin (mobilite) ve ulaşımın temelleri (hava, kara ve deniz), sosyo-ekonomik yapımızın tam merkezinde yer almaktadır. Sosyal bağlantıları destekler, ticaret, iş, sağlık ve eğitim dahil olmak üzere mal ve hizmetlere erişimi kolaylaştırırlar.

Eğitim - Sistem

Fransız Eğitim Sistemi bayağı eskilere dayanır. Birçok alanda olduğu gibi sınıflaşmadan dolayı eğitim eşit şartlarda verilmiyordu. Eğitim ailelerin endişe kaynağıydı ve evde ya da özel öğretmenler tarafından yasaya değil, geleneklere göre kilise tarafından verilirdi.

Savaş Uçağı

Yıllarca Lockheed F-104G Starfighter, NATO hava kuvvetlerinin belkemiğini teşkil etti. Yetmişli senelerin ortasında artık yenilenmeliydi. Almanlar ve İtalyanlar zaten kararlarını vermişlerdi.

Düşün ve Sorun..!

Çoğu düşünce bilinçsizdir ve genel tahmin ile bu % 98 civarındadır. Bilinç, düşünce buzdağının görünen kısmıdır.

Göç almak…

Jeopolitik rekabet, demografik dengesizlikler, siyasi çalkantı, ekonomik altüst oluş, teknolojik bozulma ve iklim değişikliği gibi eşzamanlı küresel riskler ve zorluklarla karşı karşıyayız.

Savaş pilotundan robotik öncüsüne…

ABD Donanması'nın ilk kadın savaş pilotlarından biri olan mühendislik ve robotik profesörü, uçaklarda ve arabalarda otomasyonun vaadi ve tehlikesi hakkında konuşuyor ve "insan muhakemesini değiştirmekten insan muhakemesini güçlendirmeye çok belirgin bir geçiş" öngörüyor.

Kaçınılmaz Çöküş

“Cehaletin egemen olduğu toplumlarda, toplum mekanizmasının orasında burasında aksaklıklar baş gösterir ve sonunda tüm bu aksaklıklar bir araya gelerek toplumu birdenbire çökertir.