Servet BAŞOL
Servet BAŞOL [email protected]

Anlamını Bilmeden…

Teknoloji gelişip yeni yeni buluşlar ortaya çıktıkça, bu buluşları tanımlama gereği doğmuştur. Bu tür tanımlamalar eski Mısıra kadar gider. Sonraları bilimin “peak”, pardon yeni deyişle “pik” yaptığı dönemlerde eskiler nasıl isim üretmişlerse örneklerle yeni tanımlar üretmeye devam etmişlerdir.

Matematik, Mantık ve Felsefe

31 Ekim 2011'de 7 milyara ulaştı. 2023'te 8 milyar, 2037'de 9 milyara, 2055 yılında 10 milyar kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Son 40 yılda artış iki katına çıktı ve her yıl nüfusa 81 milyon kişi ekleniyor. Büyüme hızı, 1960'ların sonunda %2,09 ile zirveye ulaştı.

4 yıllık diploma…

Size bir soru sormak istiyorum. Burada kaçınız dört yıllık bir diplomaya sahip? Eğer dört yıllık bir diploman varsa, elini kaldır?

Üniversitelerimiz…

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu. Mastır ve doktorasını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Sonra Finlandiya’da Kuopio Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü’ne doktora öğrencisi olarak gitti.

Bilmek mi, anlamak mı?

Felsefe, sosyoloji, mantık, kompozisyon dersleri kaldırılalı çok oldu. Zaten düşünmeyi değil, itaati pompalayan bir eğitim sistemi şu an dayatılan.

Yafta

Yafta, eski Yunancada “Stigma” demek… Eski Yunan medeniyetinde kölelerin, ağır suçluların, hainlerin, yüzlerine toplum içinde tanınmalarını sağlayacak bir işaret koyarlarmış. Hem de kızgın demirle.

Neden? Niye?

II. Mahmud devrinin en önemli icraatından olan Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması (17 Haz 1826) Osmanlı tarihinin önde gelen duraklarından birini teşkil eder ve kaynaklarda genelde “hayırlı olay” tanımlamasıyla anılır.

IHA ve SİHA

IHA ve Savaş teknolojisi bize ne anlatıyor. Biz bu sistemin neresindeyiz ve ülkemizde bu sanayinin ne kadarına hakimiz, üretmekteyiz ve işletmekteyiz.

“Yeni ırkçılığın ‘kirli’ ötekileri”

Hemen herkes belli bir konjonktürde, birden kendini ırkçı söylemler içinde bulabilir. Irkçılık, ideolojik anlam yükleme süreci. Kime?

Kültürel Eğitim

Akıllı toz, son derece küçük bilgi işlem parçacıklarına verilen bir addır. "Akıllı toz" terimi başlangıçta mikro elektronik endüstrisinden üretim teknikleri kullanarak yapılan minyatür kablosuz yarı iletken cihazlara denmekte idi.

Meraklısına Eğitim

Mitolojik, inanışa göre ismin kökeni Aegeus efsanesine dayandırılmaktadır. Bu efsaneye göre Atina'da düzenlenen bir bayram olan Panathenaia'da Girit Kralı Minos'un oğlu Androgues öldürülür.

Yenilenmiş Eğitim

COVID-19 salgını, dünya çapında okul sistemlerini alt üst etti. Sistemler bir gecede uzaktan öğrenmeye ayak uydurmak, değişen epidemiyolojik koşullar arasında okulların yeniden açılıp açılmayacağını ve nasıl açılacağını planlamak ve öğrencileri akademik ve duygusal olarak desteklemek zorunda kaldığından, hız çılgınca.

Karakterli Eğitim…

Binlerce kitap okumuş bir insan Mustafa Kemal Atatürk.... Hem de öyle geçiştire geçiştire değil, önemli bulduğu satırların altını çize çize, notlar ala ala okuyan bu ilim, bilim sevdalısının çok sevdiği ve değerli bulduğu bir kitap var. Öyle değerli buluyor ki bu kitabı; hemen Türkçe’ ye çevrilsin de askerî okullarda, liselerde okutulsun, öğretmenler irdelesin istiyor.

Demokrasi…

Eski Yunanda Demokrasi Fikri ilk ortaya çıktığında Sokrates bu fikri hiç benimsemediği gibi şiddetle de karşı çıkmıştır.

ICAO Gündemi

ICAO Gezin Tanımlama Programı ve İlk Ortak ICAO / INTERPOL Yolcu Veri Değişimi, ICAO Havacılık Veri ve Analizi, ICAO CAR / SAM Veri Toplama, Tahmin ve Analizi, ICAO Küresel Havacılık Güvenliği (AVSEC2020)

Gerçek

Leonardo Boff, “din biliminde hürriyet” akımının geliştiricilerinden biridir. Brezilyalı din bilimci Leonardo ile Dalai Lama arasındaki kısa fakat anlamlı bir söyleşi gelişir.

Kutular…

Asistanı şaşkınlıkla Albert Einstein'a sorar; ''Dr. Einstein, son sınıf fizik öğrencilerine yaptığınız bu sınav bir yıl önce aynı öğrencilere yaptığınız sınavın aynı değil mi?'' ''Evet evet,'' dedi Albert Einstein, ''tam olarak aynı sınav.''

Biz yaparız…

Mahmut Şevket Paşa’nın emriyle Ayastefonos (Yeşilköy) ile Safraköy (Sefaköy) arasında ilk havaalanı yapıldı. 2019 senesinde Dünyanın en iyi 5.ci Havalimanı seçilen Atatürk Havalimanı, ticari uçuşlara 6.04.2019 tarihinde kapatıldı.

Konstantinopol ve 40 para…

Toplumlar bilgisizlik yüzünden yok olurlar. Cumhuriyet öncesi Konstantiniyye’de tramvay taşımacılık hakkını Belçikalı bir şirket elinde tutuyordu. Cumhuriyet ilan edildiğinde artık özgür bir ülkedeydik ve ülkemizde iş yapan bütün o yabancı firmalarla Cumhuriyet Türkiye’si bir kez daha masaya oturdu.

Bilgelik İkilemi

Yetkinlik ve bilgelik arasındaki süreklilik, psikologların dikkatini çeker. Sternberg'e göre, bilge bir kişi başkaları tarafından “bir soruna veya duruma bakmak ve onu çözmek için eşsiz bir yetenek” ile donatılmış biri olarak algılanır.

IATA ve Yeniden Başlama!

Cenevre - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), COVID-19 krizinin ortasında yolcu uçuşlarının yeniden başlatılması için biyogüvenliğe yönelik önerilen geçici bir dizi yaklaşımının ayrıntılarını açıkladı.

COVID-19 Sonrası “Yeni Düzen”!

Sokağa çıkma yasağı bittiğinde herkes yiyecek almaya koşuyor. Ancak ondan sonra gezmek akla geliyor. Salgının geçtiği ya da düşüş gösterdiği yerlerde gezmeyi düşünenler hala eskinin nerede ise yarısı kadar.

Eşgüdümlü yaklaşım ve Normalleşme

Corona salgını ile mücadele yöntemlerinin çoğunu gördük. Ingiltere ve ABD “toplum bağışıklığı” stratejisini uyguladılar ilk haftalarda.

Silbaştan..!

Çin'de ilk COVID-19 vakası bildirildikten sadece dört ay sonra, hastalık dünya çapında yayıldı ve iki milyondan fazla insanı etkiledi. Korona virüsünün yayılmasını engellemek için birçok ülke karantinalar ve sınır kapatmaları gibi aşırı önlemler almıştı. Nisan 2020'nin başında dünya nüfusunun yüzde 91'i, vatandaş ve yerleşik olmayanların girişini sınırlayan veya yasaklayan ülkelerden oluşmaktaydı.

Eğitim ve tarihteki yerimiz.1

Günümüzdeki eğitim sistemi, akademik yetenek üzerine kuruludur. Kamu yararı hiç düşünülmemiştir. Her şey, endüstrinin gereklerine bağlıdır. Bundan dolayı kamu eğitimi ikiye bölünmüş durumdadır. Endüstriyel iş sahaları önceliklidir. Geriye kalan sahalar ise desteklenmez. Müzisyen olma, resim mi yapmak istiyorsun, vazgeç. Tiyatrocu mu olacaksın, aç kalırsın. Sanat seni geçindirmez, sporcu olacaksan futbolcu ol.! gibi.