20 Mart 2024, Çarşamba 22:11:00

HAVA-İŞ TİS DETAYLARINI DUYURDU

Türk Hava Yolları A.O. ile yetkili sendika Hava-İş arasından 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) konusunda anlaşma sağlanmıştı. Hava-İş Sendikası, anlaşma kapsamındaki maddeler hakkında üyelerine bilgilendirme yaptı.
  • Bu dolarda enflasyon yok mu kardeşim senelerdir harcirah miktari ayni. Yatilarda mcdonalds yiye yiye erasmuslu öğrencilik zamanlarımı yad ediyorum
  • Gece gündüz uçun el pençe sırıtın kulaklarınız tıkansın Thy daha çok güçlensin ki bizde kar payı alalım 25 bin bayram parası da ilaç gibi geldi hahaaaaa
  • O da bölündü, tgs bayram harçlığı hayırlı olsun.
  • dış paslarınızda direk gümrüğe isminizi vercm!
  • Sürekli şikayet edenlerin yarısı bile çıksa sendikadan herkes kendine gelir de nerde. Kurulu düzeni olanların yüzünden geldi başımıza ne geldiyse
  • Hiçbirşey kazanamamışsın veya vermemişler bence istifa et veya affını iste.Bundan sonra toparlaman zor.
  • İmza parası nerde pazar mesaileri nerde banka promosyonum nerdee sendikaa bunun cevabını yaa bizlere verirsin yada ayrılalım sana niye ayda 1500 tl veriyorum ben hayırdır hakkımı ara savun diye veriyorum sana ben
  • 2 yerel gece verilecekse zaten ftl 60 saat.48 saat ne alaka ? Maddeler faydasiz islevsiz yilda 1 kere bile senk gelmeyecek sartlar.
  • İmza parası?
  • Pazar parasını almazsa sendikadan ayrılıcam diyen klavye delikanlılarını piste davet ediyoruz…

Türk Hava Yolları A.O. ile yetkili sendika Hava-İş arasından 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) konusunda anlaşma sağlanmıştı. 

Hava-İş Sendikası, anlaşma kapsamındaki maddeler hakkında üyelerine bilgilendirme yaptı. Sendika, "Pazar Mesaileri" konusunda da bir protokol imzalandığını ve önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili çözüm üretmek adına bir çalışma grubu oluşturulacağını duyurdu.

Hava-İş tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Değerli Üyelerimiz,

Ocak ayında başlanan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 19.03.2024 tarihinde karşılıklı olarak anlaşılarak sonlandırılmış ve imza altına alınmıştır.

Süreç içerisinde öncelikle siz değerli üyelerimize destekleriniz ve sabrınız için, Türk Hava Yolları A.O. üst yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığına da yaklaşımları için teşekkür ederiz.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesine istinaden;

Aşağıda belirtilen ücret zamları oranında anlaşma sağlanmıştır.

Altı Ay – %64
Altı Ay – Enflasyon + Enflasyon Değerinin %10’u
Altı Ay – Enflasyon + Enflasyon Değerinin %10’u
Altı Ay – Enflasyon + Enflasyon Değerinin %10’u
Sosyal Yardım kalemleri, tazminatlar ve primlere ait ücretler 2024 yılı için aşağıda yer aldığı şekilde belirlenmiş olup 2025 yılının ilk 6 ayı ve ikinci 6 ayı için enflasyon oranında artış yapılacaktır.

Evlenme Yardımı 12.000 ₺
Sosyal Yardım 6.500 ₺
Kreş Yardımı 6.000 ₺
Doğum Yardımı 6.000 ₺
Ölüm Yardımı 15.000 ₺
İş Kazası Maluliyet ve Ölüm 280.000 ₺
Şeflik Tazminatı 16.000 ₺
İSG Uzmanı Primi 3.204 ₺
Dispeçer Primi 9.566 ₺
UEGG Personel Primi 6.000 ₺
Kabin Amirlik Primi 3.204 ₺
Başkontrolorlük Primi 9.566 ₺
Load Master Primi 5.537 ₺
Load Master Öğretmenlik Primi 5.537 ₺
İş / Uçuş tazminatı cetvellerindeki 01.1, 03.1, 04.1, 05.1, 06.1, 06.2, 06.3, 07.2, 07.3, 09.2, 10.1, 10.2, 10.3, 13.1, 14.1, 14.2, ve 15.1 A kademelerinde olan üyelerimizin iş tazminatlarına 1.000 TL iyileştirme yapılmasına karar verilmiştir.
Günlük mazeret izni kullanımlarındaki 30 gün yıllık ücretli izin kotası 50 güne çıkartılmıştır.
Erkek personelin kullandığı Babalık İzninin (6 gün) “bir haftalık süre içinde başlatılarak kullanılır ifadesi 1 aylık süre içerisinde başlatılarak kullanılır” olarak revize edilmiştir.
Engelli çalışan arkadaşlarımız, valiliklerin illerdeki kamu personelinin hava koşulları nedeniyle izinli sayılacağını ilan ettiği hallerde açıklamanın yapıldığı ilde çalışan engelli personel de ilgili valilikçe açıklanan süre boyunca ücretli izinli sayılacaklardır.
Toplu İş Sözleşmesinin Pazar mesailerini ilgilendiren 39. Maddesinin THY A.O. ile henüz anlaşılamaması ve sürecin uzamasının siz değerli üyelerimizi maddi ve manevi zarara uğratmaması adına 39. madde; TİS’te yeni bir düzenleme yapılmadan önceki dönemlerdeki gibi aynen imza altına alınmıştır. İlerleyen günlerde konu ile ilgili görüşmelerimiz devam edecek olup tarafınıza bilgi verilecektir.
Pazar mesailerinin ödenebilmesi için Sizlere söz verdiğimiz üzere 39. Maddeden kaynaklı mahfuz haklarımızın kayba uğramaması adına THY A.O. ile önümüzdeki günlerde kişilerin kayıplarını giderecek bir çözüm için çalışma grubu kurulmasına karar verilmiş ve protokol yapılmıştır.
Kokpit Personeline İlişkin Yarı Zamanlı Çalışma Modeli Protokolü imzalanmış olup ilerleyen süreçte oluşacak talep doğrultusunda detaylı şartlar hazırlanıp tarafınızla paylaşılacaktır.
Toplu İş Sözleşmesinin "Uçucu Personel İle İlgili Hükümler" bölümünde yer alan aşağıdaki maddeler revize / eklemeler yapılmıştır:
Madde 95 / Genel Hükümler:
g) 07-024 sayılı THY A.O. uçucu personelin uçuştan ayrılma yönetmeliği kapsamında Kabin memurları için uçuculuk yaş haddi 55 yaşın tamamlandığı tarihtir. Ancak personelin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumu kapsamında emekli olma yaşı 55 yaşın üstünde ise uçuculuk yaş haddinde bu farklılık göz önüne alınır.
Madde 95 / Dinlenme ve Boş Süreler:
e / iii. Yerel saatte 12:00 ve sonrasında ana üste mesaisi sona eren SHT-FTL gereği asgari iki yerel gece dinlenme gereksinimi olan seferlerin devamındaki yeni görev, en erken 48 saat dinlenme sonrasında başlatılabilir.
f / 4 saat zaman farkının altında konaklama meydanında ana üsse dönen konumlandırma olmayan uçuş görevlerinin, dönüş sektörü; bir sektör olması durumunda uçuş süresi 8 saat veya daha fazla, birden fazla sektör olması durumunda ise sektörlerden birinin uçuş süresi 6 saati (dahil) ve toplamda 8,5 (dahil) saati aşan uçuş görev süresi içeren görevlerin ana üste verilen dinlenme süreleri, görevin bittiği günü takip eden yerel günün sonuna kadardır ve bir takvim ayında verilmesi gereken boş günlerden sayılmaz.

Ayrıca sektörlerin birinin uçuş süresi asgari 6 saat olması kaydıyla toplamda 8,5 (dahil) uçuş saatini aşan ana üste başlayıp ana üste biten git gel olarak icra edilen görevlerin olağanüstü durumlar hariç ana üste verilen dinlenme süreleri, görevin bittiği günü takip eden yerel günün sonuna kadardır ve bir takvim ayında verilmesi gereken boş günlerden sayılmaz.
g / Bir önceki aydan planlı yıllık ücretli izin ve bir önceki aydan planlı mazeret iznini takip eden takvim gününde, ana üste, yerel saatle imza saati saat 03:00 lokal’den önce başlayan görev verilemez.
Madde 95 / Kadın Uçucu Ekiplerin Hamilelik ve Annelik Hakları
j) Sendika üyesi kadın uçucu ekip üyelerine yazılı talepleri halinde, doğumdan sonraki üçüncü yılda yarı zamanlı çalışma imkânı verilir. Yarı zamanlı çalışma ilgili planlama ayının ilk 15 günü veya geri kalan kısmı için planlanır, yarı zamanlı çalışma bu periyod içerisinde planlama yapılmasına engel bir durum oluşması halinde ilgili planlama ayı içerisinde birbirini takip eden 15 günlük kısım içinde planlanır, bu süreçte yatı kesintisi uygulanmaz, ayda en fazla 50 uçuş saati planlanabilir. Hangi ayın hangi kısmı için planlama yapılacağı işverenin takdirindedir.
k) Personelin ücreti kısmi süreli çalışma periyoduna uygun olarak devam günü ile orantılı şekilde tahakkuk ettirilecektir.
l) THY ve HAVA-İŞ, kısmi süreli çalışmaya ilişkin j) ve k) bentlerinde düzenlenmeyen hususlarda Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kıyasen uygulanacağını kabul etmiş olup, bu durum uçucu çalışanların adı geçen yönetmeliğe tabi oldukları şeklinde yorumlanmayacaktır.
Bununla beraber;

Madde 35: YILLIK KIDEM VE İŞ TAZMİNATI KADEME TERFİİ
Madde 77: SEYAHAT YARDIMI
Madde 83: YOLLUK
Madde:95 KOKPİT VE KABİN PERSONELİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
başlıklarında iyileştirmeler yapmak üzere çalışma grubu kurulmasına karar verilmiş ve protokol yapılmıştır.

Anlaşılan ücret artışlarıyla birlikte ocak ve şubat aylarında gerçekleşen ödemelerde oluşan ücret farkları 8 Nisan 2024 tarihinde yapılacak ödemelere yansıtılacaktır.

Buna ek olarak üyelerimize, net 25.000 TL Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemesi yapılacaktır.

Toplu İş Sözleşmesi sürecinden sonra da görüşmeler yapılmaya devam edecek olup üyelerimizin sıkıntılarını ve çalışma hayatında yaşadığı zorluklara çözüm bulmaya ve yeni kazanımlar elde etmeye devam edeceğiz.      

28. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin tüm üyelerimize hayırlı olmasını temenni eder sağlıklı günler dileriz.

 

İyi çalışmalar,

Saygılarımızla

Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş)

Yönetim Kurulu"

HAVA-İŞ TİS DETAYLARINI DUYURDU

Yorumlar Tüm Yorumlar (329)

Dolar enflasyonu ~ 29 gün önce
Bu dolarda enflasyon yok mu kardeşim senelerdir harcirah miktari ayni. Yatilarda mcdonalds yiye yiye erasmuslu öğrencilik zamanlarımı yad ediyorum

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Çok çalışın çok uçan garsonlar ~ 29 gün önce
Gece gündüz uçun el pençe sırıtın kulaklarınız tıkansın Thy daha çok güçlensin ki bizde kar payı alalım 25 bin bayram parası da ilaç gibi geldi hahaaaaa

Yanıtla

Kalan karakter 1000
TIS IMZA PARASI ~ 29 gün önce
O da bölündü, tgs bayram harçlığı hayırlı olsun.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
oscar charlie tekniğe cevap ~ 30 gün önce
dış paslarınızda direk gümrüğe isminizi vercm!

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Kurulu düzenimiz var ~ 30 gün önce
Sürekli şikayet edenlerin yarısı bile çıksa sendikadan herkes kendine gelir de nerde. Kurulu düzeni olanların yüzünden geldi başımıza ne geldiyse

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Sweet honey ~ 30 gün önce
Hiçbirşey kazanamamışsın veya vermemişler bence istifa et veya affını iste.Bundan sonra toparlaman zor.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Nerdeee ~ 30 gün önce
İmza parası nerde pazar mesaileri nerde banka promosyonum nerdee sendikaa bunun cevabını yaa bizlere verirsin yada ayrılalım sana niye ayda 1500 tl veriyorum ben hayırdır hakkımı ara savun diye veriyorum sana ben

Yanıtla

Kalan karakter 1000
cok nadir ~ 1 ay önce
2 yerel gece verilecekse zaten ftl 60 saat.48 saat ne alaka ? Maddeler faydasiz islevsiz yilda 1 kere bile senk gelmeyecek sartlar.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
İmza ~ 1 ay önce
İmza parası?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
imza parasi bölündü ~ 29 gün önce
tgs icin bayram harcligi oldu, iyi bayramlar
wwe superstar ~ 1 ay önce
Pazar parasını almazsa sendikadan ayrılıcam diyen klavye delikanlılarını piste davet ediyoruz…

Yanıtla

Kalan karakter 1000
:) ~ 1 ay önce
Rahat ol koçum 2 gündür onlarca kişi ayrıldı
Biliyor musun? ~ 1 ay önce
Şu 3-4 günde sendikadan çıkan uçucu ekip sayısını biliyor musun? Bence fazla konuşma!
Vasıfsız km ~ 29 gün önce
Delikanlı gibi sözümü tuttum ve çıktım. İstafe eden çok fazla kişi var emin ol

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000