25 Mart 2024, Pazartesi
Bilal YILDIZ
Bilal YILDIZ [email protected]
  • Bol sifirli az sifirli Calisiyoruz kazaniyoruz, size ne.
  • Üstad,yöneticilerin hataları sonucu oluşacak kayıpların sigorta edildiği hesap soran,verenin olmadığı iktidar çiftliği Thy'nin genel kurulda sizce ne gibi şeyler olabilir?
  • Müfettişi, başmüfettişi duymuştuk da kariyer müfettişi ne ola?
  • THY müfettişliği için yabancı dil bilgisi şart değil mi? YDS, toefl, ielts şartı var mı? İngilizce konuşamayanlar var.
  • Charge back nedir yahu?
  • Teftiş başkanı aponun tekniğe gmy oldum diye kanatlanıp uçuşuyla birlikte teftiş içindeki kifayetsiz muhterisler de teftiş başkanlığı hayalleri kurmaya başlamışlardı ki, hukuk başkanı tereyağından kıl çeker gibi operasyonu çekti ve bir taşla 2 kuş birden vurdu. Hem koltuğuna oynayan Yücel muhteremi hukuktan uzanklaştırıp yerni sağlama aldı hemde teftişi kendi gölgesine çekmiş oldu. Bizim içerideki teftişten bihaber, müfettiş silüetindeki turist ömerler de bu operasyonu sineye çekmiş oldular ve sat on their asses. Sineye çekmeyip ne yapacaklardı! Hayybeden her ay hesaba 280bin brüt yatıyor.. 4 maaş ikramiye de cabası…
  • Kamuda müfettiş maaşları yaklaşık 65-70 bin civarında.sizde kaç lira üstadım.
  • Yıllardır Yurt Dışı Muhasebe Müdürlüğüne bağlı bir şeflik olarak, kredi kartı “charge back” lerini takip edip sonuçlandırmakla görevli olan bu kadro (Hesap ve İşlem Güvenliği birimi) hangi gerekçe ile GM Mali Yardımcılığı bünyesinden koparılıp, Teftiş Kuruluna bağlandı bilmiyoruz.“ : Son cümle hariç tamamen yanlış bir bilgilendirme. Yurt Dışı Muhasebe Md. ne bağlı böyle bir kadro hiç bir zaman olmadı. Hesap Ve İşlem Güvenliği birimi geçmişte hiç var olmadı. Böyle bir şeflik yoktu. Muhasebeye bağlı hiç değildi… Ayrıca bahsi geçen müdürlük sadece chargeback işlemlerini değil, pek çok fraud takibi sürecini de devralmış durumda. Birimin Teftiş Kuruluna bağlı olmasını eleştirebilirsiniz, ama yalan yanlış bilgileri teyit etmeden yazmanız, güvenilirliğinizi zedeleyecektir.
  • Yıllardır Yurt Dışı Muhasebe Müdürlüğüne bağlı bir şeflik olarak, kredi kartı “charge back” lerini takip edip sonuçlandırmakla görevli olan bu kadro (Hesap ve İşlem Güvenliği birimi) hangi gerekçe ile GM Mali Yardımcılığı bünyesinden koparılıp, Teftiş Kuruluna bağlandı bilmiyoruz.“ : Son cümle hariç tamamen yanlış bir bilgilendirme. Yurt Dışı Muhasebe Md. ne bağlı böyle bir kadro hiç bir zaman olmadı. Hesap Ve İşlem Güvenliği birimi geçmişte hiç var olmadı. Böyle bir şeflik yoktu. Muhasebeye bağlı hiç değildi… Ayrıca bahsi geçen müdürlük sadece chargeback işlemlerini değil, pek çok fraud takibi sürecini de devralmış durumda. Birimin Teftiş Kuruluna bağlı olmasını eleştirebilirsiniz, ama yalan yanlış bilgileri teyit etmeden yazmanız, güvenilirliğinizi zedeleyecektir.
  • Mevcut kadrosunda, başkanlık yapabilecek vasıflarda bir müfettiş yok mu ki teftiş denetim tecrübesi olmayan birini başkan yaptılar ifadeniz üzerine merak ettim ve Google’a Thy teftiş kurulu yönetmeliği yazdım.28.03.2006 tarihli yönetmelik çıktı. 18. Maddesinde; “THY Teftiş Kurulu Başkanlığında Kurul Üyesi olarak en az 10 yıl hizmet görmüş, görevi süresince disiplin cezası almamış ve Kurul Başkanlığı yapabilecek vasıfları haiz olmak,” şartı varmış. Mevcutlar bu şartı karşılamamış demek.

THY’DE TEFTİŞ KURULU VAR DİYORLAR.

Önceki hafta sonuncusunu yazdığım teftiş konulu yazı dizisinin 3. Bölümünde THY Teftiş Kurulu’nu da örnek olarak yazmış olduğumu konuyu takip eden okurlarımız hatırlayacaklardır.

Son günlerde THY Teftiş Kurulunda yeni olumsuz gelişmeler yaşandı. Gerek 3 hafta önce kurul dışından yapılan başkan ataması ve gerekse kurulun organizasyon ve personel yapısında devam eden bozulma, teftiş konusunu THY özelinde yazmaya, beni yeniden sevk etti.

THY teftişteki bu kötü gidişat, bugüne kadar kurulun tümden kapatılması ile sonuçlanmadı. Bence bunun iki temel sebebi var. Birincisi, sorulduğunda, “bizim de teftiş kurulumuz, müfettişlerimiz var ve gereken denetim fonksiyonunu icra ediyor” diyebiliyorlar.

İkincisi de THY Teftiş Kurulu tam bir arpalık oldu artık. Kurula atananların mesleğe dönük yetersizlikleri bir yana, neredeyse tamamının mevcut siyasi yapıdaki aktörlerle akrabalık ve yakınlık ilişkisi var.

Salt unvanın kendisinden kaynaklanan karizması ve ülkemizin mevcut ekonomik koşullarında bu kadroya intibak ettirilmiş birinin daha ilk günden çok yüksek aylık ücret alma imkânına kavuşması nedenlerinden ötürü bu kişiler, Teftiş Kuruluna tepeden, siyasi torpille “müfettiş/müfettiş yardımcısı” olarak atanmayı tercih ediyorlar ve bu geçim kapısı kapansın istemiyorlar.

Bir okurun gönderdiği yorumda sıraladığı mesleki kriterlere (mesleki formasyon ve yeterlilik, mesleki eğitim ve gelişime açık olmak, bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik, vb.)  bu kişilerin sahip olup olmadıkları ise hiç  dikkate alınmıyor.

Diğer yandan, doğru bir yaklaşım değil ama, THY Teftiş Kurulunun başına atanan kişinin meslekten müfettiş olmasını da umursamıyorlar artık. “Söz dinlesin, yönetimle uyumlu çalışsın yeter” anlayışında oldukları için, mevcut müfettiş kadrosunun başına, iki-üç hafta önce, gerekli vasıfları ve mesleki tecrübeyi taşımayan bir başkan atamakta hiçbir beis görmediler.

Mevcut kadrosunda, başkanlık yapabilecek vasıflarda kıdemli bir (Müfettiş) bulamamış olacaklar ki; şirketin avukatlarından, Yücel Demir’i teftiş kuruluna başkan yaptılar. THY yönetimi bu atamasıyla, THY Teftiş Kurulu’na doldurularak Müfettiş-Başmüfettiş unvanı verilen kişilerden, mesleki anlamda bir beklentisi olmadığını da böylece bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Bu atamadaki asıl vahim taraf ise, THY Teftiş Kurulu Başkanlığı koltuğunun, şirketin Hukuk Müşavirliğindeki koltuk kavgasını bertaraf için kullanılmış olduğu söylentisi. Zira Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan avukat, güya ironi yaparak, “teftişin üstünlüğünden” dem vurup; “ben de o gruba geçtim” diyerek, sağda solda atar yapıyormuş!

Yine kulağımıza gelen duyumlara göre, Teftiş Kuruluna atanan avukat, aslında mevcut Hukuk Müşavirinin yerine oynuyormuş. Ama mevcut hukuk müşavirinden memnun olan Bay Bolat, bu arkadaşa, boş olan Teftiş Kurulu Başkanlığı koltuğunu vererek kavgayı bitirmiş.

Bu atamayla, kendi kurullarına başkan olmayı hayal edenler de elbette üzülmüşlerdir. Her şeyden önce, bir avukatın kendilerine tercih edilmiş olmasını dert etmeleri gereken bu kişilerin, başkan koltuğuna oturamamış olmanın hayal kırıklığını çabuk atlatacaklarını sanıyorum.

Yazının başında, kadro yapılanmasındaki çarpık zihniyet bir yana, kurulun kadro ve organizasyon yapısı da süreç içinde giderek bozuluyor demiştim. Zira, yakın geçmişte Teftiş Kuruluna iki müdürlük bağladılar.  

Bu birimlerin müdürlük şeklinde organize edilerek Teftiş Kurulu’na bağlanmasının, yandaş elemanlara müdür kadrosu açma imkânı yaratmış olduğu gerçeğini bir kenara bırakacak olursak, bu zoraki eklentilerin kurulun taşıması gereken “denetimin idareden bağımsız olması” fonksiyonu ile bağdaşmadığını görüyoruz.

Teftiş Kurulu’na idari görev ve sorumluluk yükleyen bu organizasyonel değişikliğin, (aslında dejenerasyonun) Genel Müdür Mali Yardımcısının ısrarı ve yönlendirmesiyle gerçekleştirildiği ve mevcut Teftiş Kurulu kadrosunun, denetim asıl fonksiyonu ile bağdaşmayan bu emrivakiye direnç gösterememiş olduğu söyleniyor.

Kim bilir? Belki de bu dejenerasyonun Teftiş Kurulu’na vereceği zararı idrak edememişlerdir.

Yıllardır Yurt Dışı Muhasebe Müdürlüğüne bağlı bir şeflik olarak, kredi kartı “charge back” lerini takip edip sonuçlandırmakla görevli olan bu kadro (Hesap ve İşlem Güvenliği birimi) hangi gerekçe ile GM Mali Yardımcılığı bünyesinden koparılıp, Teftiş Kuruluna bağlandı bilmiyoruz.

Burada asil vahim yanlış, Teftiş Kuruluna bağlanan bu müdürlüğün görevini eksik yapması, ihmal etmesi ve böylece şirket zararına sebebiyet vermesi durumunda, inceleme ve soruşturmayı da aynı teftiş kurulu başkanı tarafından görevlendirilen müfettişlerin yapacak olmasıyla belirginleşecek.

Teftiş Kurulunun denetim fonksiyonunun özerkliğini ve bağımsızlığını ihlal ederek teftişe denetim fonksiyonu dışında idari görev ve sorumluluk yükleyen böyle bir dejenerasyon örneğini ben hiçbir kurumda ve şirkette görmedim, duymadım. Buna neden gerek görüldüğünü de anlayabilmiş değilim. 

Elbette, bir tahminim var. Ama buna geçmeden önce Teftiş Kuruluna bağlanan diğer üniteyi de anlatayım. Halihazırda teftiş kurulu kadrosunda, “İç Kontrolör” ünvanlı 6 personel ve başlarında bir müdür varmış. Son aldığımız duyuma göre, bu kontrolörlerin bağlı olduğu müdürlük de Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlanmış.

Bu organizasyon değişikliğinin gerekçesini de bilmiyoruz ama “Kontrolör” ünvanlı personelin yıllardır Genel Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanlığı altında, görev yaptıklarını biliyoruz. Görevleri, kullanılan program ve muhasebe süreçlerini takip ve kontrol etmek; sorun çıktığında ya da yardım istendiğinde ofislere destek vermek olan bu kontrolörler, yıllardır Genel Muhasebe ve Mali Kontrol Başkanlığı personeli olarak görev yapıyorlardı.

Bu müdürlüğün teftiş kuruluna bağlanmış olması, elbette yukarıda açıkladığım gerekçelerle yanlış bir karar, yanlış bir işlem. Ama bu mahsurları ortaya koyması ve üst yönetimi ikna etmesi gerekenler de mevcut teftiş kadrosu. Bunu yapmamış, yapamamış olacaklar ki; bu müdürlüğü Teftiş Kuruluna bağlamışlar. Bakalım bundan sonra, hangi müdürlükleri bağlayacaklar?

Bir zamanlar, yanlış hatırlamıyorsam, Genel Müdür Tezcan Yaramancı’nın aklına benzeri bir saçma fikir gelmişti. Müşteri Şikayetleri Müdürlüğü’nü Teftiş Kuruluna bağlama fikrinden, Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığından emekli Başkanımız merhum İlhan Özer’in kısa bir bilgilendirmesiyle vaz geçmişti.

Bu ihtimalleri laf olsun torba dolsun diye yazmıyorum. Beni bilenler bilir. Her yıl küçük hissedar sıfatıyla THY Genel Kurullarına katılır, şirket zararına ve elbette ve hissedarlar aleyhine olan bazı iş ve işlemleri yönetime sorar, hissedarların huzurunda yeterli ve ikna edici izahat yapılmasını talep ederim. Bu sorulardan biri, THY’nin azalmak bir yana, her yıl artarak yüz milyon doları geçen birikmiş şüpheli alacakları konusundadır.

Genel Müdür Mali Yardımcısı olarak katıldığı ilk genel kurulda, Murat Şeker, bu alacakların takip ve tahsili konusunda ne yapıldığı hakkındaki soruma verdiği cevapta: “Şeflik seviyesinde özel bir ekip kurarak, bu alacakları özellikle takip edip azaltacağına” dair söz vermişti.  

Ancak, sonraki genel kurullarda bu sözünü unutarak, “öyle çok para kazanıyoruz ki; bu kadar kayıp kaçak normaldir” demeye başladı. Bahsedilen rakam, 2022 bilançosunda, 110 milyon dolardı. (Bu günkü kurla 3,5 milyar TL’den fazla) Her yılın bilançosunda kanunen çürük hale geldiği için silinen alacaklar bu rakama dahil değil tabi.

Murat Şeker’in, “Zannettiğiniz kadar çok değil, cironun “en fazla yüzde biri kadar” yollu lakayd cevaplarla geçiştirdiği bu şüpheli alacakların takip ve tahsili işini de ister misiniz Teftiş Kuruluna kitlesinler? Hem böylece bir yandaşa daha müdürlük kadrosu açılmış olur.

Bundan önceki meslekten müfettiş Genel Müdür Mali Yardımcısı Coşkun Selçuk, “yönetici mali sorumluluğu” diye bir sigorta yaptırıyordu şirketin bütün değerli yöneticilerine. Primlerini şirketin ödediği bu sigorta, yönetici personelin ihmalinden dolayı şahsi sorumluluk ve rücu söz konusu olduğunda, devreye girip, şirket zararını karşılayacaktı. Akıbeti ne oldu bilmiyorum. Aslında aynı Genel Kurulda bu konuyu da sormuştum ama, lütfedip net cevap vermemişlerdi.

Sarayın damatlarından biri olduğu söylenen mevcut cin fikirli Genel Müdür Mali Yardımcısı Murat Şeker’in icat ettiği gibi organizasyonlar yapmak muhtemelen o arkadaşın aklına gelmemişti. Ya da sorumluluktan kaçmak, sorumluluğunu başkasına yüklemek için böyle abuk sabuk organizasyonlara tevessül etmemişti. O dönemde kuvvetli itiraz geldiği için, becerememiş de olabilir. Kim bilir?

THY’DE TEFTİŞ KURULU VAR DİYORLAR.

Yorumlar Tüm Yorumlar (41)

Baskesen mufettis ~ 2 ay önce
Bol sifirli az sifirli Calisiyoruz kazaniyoruz, size ne.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Zaytung mu? ~ 2 ay önce
Milletvekili maaşı 140 bin, müfettiş maaşı 280 bin. Şaka mı ciddi mi?
Sn Bilal bey ~ 2 ay önce
Üstad,yöneticilerin hataları sonucu oluşacak kayıpların sigorta edildiği hesap soran,verenin olmadığı iktidar çiftliği Thy'nin genel kurulda sizce ne gibi şeyler olabilir?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Sn.Bilal bey.cvp ~ 2 ay önce
Genel Kurul'dan beklentiniz nedir? Yüzde 49 hissenin sahibi her zamanki gibi kavalı atanmış yöneticiye verecek. O da bildiği gibi çalacak. Muhtemel gelen gideni kast ediyorsanız, bunun bir önemi yok zaten, Ali gider, Veli gelir, Fatma gider Ayşe gelir.
Taşeron ~ 2 ay önce
Müfettişi, başmüfettişi duymuştuk da kariyer müfettişi ne ola?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Kariyer Müfettişi nedir? ~ 2 ay önce
Kariyer Müfettişini duyamazsın tabi… Zira THY’ye çöreklenen din soslu sosyetik müslüman iktidarın cambaz temsilcileri THY’de kariyer müfettişlerini tasfiye edip yerlerine siyasi, bürokratik, cemaat bağlantısı olan candaş kifayetsizleri çok yüksek maaşlarla sınavsız, tepeden inme atamayla makam ve ünvan verdiler… şimdi bunyamyamlar bol bol turistik seyahat yapıp tıraşlasan raporlarla By bolatı memnun ediyorlar. Kariyer Müfettişi literatürde mesleğe kamuya ilan edilmiş sınavı başararak giren, belli bir süre müfettiş yardımcısı olarak eğitildikten sonra müfettişlik sınavını kazanarak görev yapma mehliyeti olan müfettiş olarak açıklanır… Barış, adalet ve esenlikle…
Anlayana ~ 2 ay önce
Allah’ın değirmeni ağır döner ama ununu ince eler…
Muhasip ~ 2 ay önce
THY müfettişliği için yabancı dil bilgisi şart değil mi? YDS, toefl, ielts şartı var mı? İngilizce konuşamayanlar var.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Abesle iştigal ~ 2 ay önce
Thy müfettişliği için İngilizce bilgisi, YDS, Toefl, Ielts şart değil mi? Soruya bak!!! İçlerinde kaçı Türkçe konuşabiliyor ki İngilizce konuşsunlar, objektif yapılan bir sınavdan geçer not alabilsin. insan gerçekten hayret ediyor.
charge back ~ 2 ay önce
Charge back nedir yahu?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
caharge backE ~ 2 ay önce
Bu sorunun cevabını Sherlock versin. Bütün müdürlüklerin ismini biliyormuş. Kesin bunu da bilir.
İnan inan ~ 2 ay önce
280.000 brüt 280.000 net demektir. Çünkü 16 maaş alıyorlar. Primler ve ekstra ikramiyeler de cabası. Bunlar mı bizim başımıza 1 avukatı neden başkan olarak atadınız diye soracaklar. Ancak böyle sağda solda mırın kırın etsinler
Smooth operator ~ 2 ay önce
Teftiş başkanı aponun tekniğe gmy oldum diye kanatlanıp uçuşuyla birlikte teftiş içindeki kifayetsiz muhterisler de teftiş başkanlığı hayalleri kurmaya başlamışlardı ki, hukuk başkanı tereyağından kıl çeker gibi operasyonu çekti ve bir taşla 2 kuş birden vurdu. Hem koltuğuna oynayan Yücel muhteremi hukuktan uzanklaştırıp yerni sağlama aldı hemde teftişi kendi gölgesine çekmiş oldu. Bizim içerideki teftişten bihaber, müfettiş silüetindeki turist ömerler de bu operasyonu sineye çekmiş oldular ve sat on their asses. Sineye çekmeyip ne yapacaklardı! Hayybeden her ay hesaba 280bin brüt yatıyor.. 4 maaş ikramiye de cabası…

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Emekli ~ 2 ay önce
Maaş gerçekten bu mu? Benim kaç aylık maaşım oluyor bu hesap makinesi olmadığından hesaplayamadım..
Ahmetullah ~ 2 ay önce
Smoothy arkadaş Çok ilginç bilgiler veriyorsun. Ama yeni teftiş başkanını resmen harcamışsın. Biz böyle bilmiyorduk. Üstünlük taslayıp duran Yücel Berkantın gölgesi mi oldu şimdi?
İnspector ~ 2 ay önce
15 yıllık kıdeme sahip Başmüfettişler var iken Teftiş başkanlığına bunların içinden birisi neden atanmıyor? Bunlarda bu yönetimin atadığı başmüfettişler sonuçta. Mevcut müfettişler yetersiz mi?
Staff ~ 2 ay önce
Başmüfettişlerden birinin başkanlık için çok uğraştığı, ancak kabul görmediği şirket kulislerinde konuşuluyordu. Demek yönetim denge gözetme ihtiyacı hissetti.
İnanılmaz ~ 2 ay önce
280 bin brüt. Gerçek mi?
Gerçek Başmüfettiş ~ 2 ay önce
Ayıp olmuyor mu biraz? Aylardır hakkımızda bir sürü dedikodu, bir sürü gereksiz bilgi. Bizden bir arkadaş Teftiş Kurulu Başkanı olmak isteseydi olurdu inanın. Yönetim Yücel Beyi takdir etti Başkanımız olarak. Bize de buna uymak düşer. başkanımız Abdullah Bey THY tarihinin en başarılı Teftiş Kurulu Başkanıydı.Hiç bir şey yapmadıysa TKAUDIT gibi muhteşem bir programı devreye aldı Hamdolsun. Artık çok daha mükemmel teftişler yapıyoruz. Yücel Bey bayrağı daha da yukarı çıkartacak. Sizler de bizim aldığımız bu maaşları konuşmaya devam edeceksiniz. Tabiki alacağız bu maaşları. Maaşlarımızın daha da artırılması lazım. Biz yurt içi, yurt dışı demeden bilfiil Ahmet Başkan’ın emrinde görevimizi icra edecez. Ayrıca Teftiş ve Hukuk başkanlıklarını da birbirine düşürme teşebbüsleriniz nafile. Berkant be Yücel Beyler gayet uyumlu ve çook başarılı Başkanlar. Biz THY Teftiş Kurulu’nun modern ve çağdaş müfettişlerimi izlemeye devam edin.
Hakiki başmüfettiş ~ 2 ay önce
Teftişin çalıştığı nasıl belli olur? Yazdığı raporların sayısı ve kalitesi ile. Küçük hissedar bu istatistiki verileri genel kurulda sorar artık. Selam ve dua ile…
Staff’a ~ 2 ay önce
Evet eski YK Başkanının yeğeni uğraştı olmadı. Eski başkan muhalefette olduğundan sözü geçmedi muhtemelen.
Kitmüfettişi ~ 2 ay önce
Kamuda müfettiş maaşları yaklaşık 65-70 bin civarında.sizde kaç lira üstadım.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Kitmüfettişine ~ 2 ay önce
Bu sorunun cevabını ben de çok merak ediyorum. 7 rakamlı olabilir mi?
Modus ~ 2 ay önce
Yıllardır Yurt Dışı Muhasebe Müdürlüğüne bağlı bir şeflik olarak, kredi kartı “charge back” lerini takip edip sonuçlandırmakla görevli olan bu kadro (Hesap ve İşlem Güvenliği birimi) hangi gerekçe ile GM Mali Yardımcılığı bünyesinden koparılıp, Teftiş Kuruluna bağlandı bilmiyoruz.“ : Son cümle hariç tamamen yanlış bir bilgilendirme. Yurt Dışı Muhasebe Md. ne bağlı böyle bir kadro hiç bir zaman olmadı. Hesap Ve İşlem Güvenliği birimi geçmişte hiç var olmadı. Böyle bir şeflik yoktu. Muhasebeye bağlı hiç değildi… Ayrıca bahsi geçen müdürlük sadece chargeback işlemlerini değil, pek çok fraud takibi sürecini de devralmış durumda. Birimin Teftiş Kuruluna bağlı olmasını eleştirebilirsiniz, ama yalan yanlış bilgileri teyit etmeden yazmanız, güvenilirliğinizi zedeleyecektir.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Sn Yıldız ~ 2 ay önce
THY teftiş kurulunun yapısına benzer altında idari birimlerin icrai müdürlüklerin olduğu bir organizasyon yapısı, örneği ülkemizde var mıdır? Bu alt birimlerde olacak usulsüzlükler vs objektif olarak denetlenebilir mi?
Sn Yıldız.cvp ~ 2 ay önce
Bu sorunun cevabı yazıda var:Teftiş Kurulunun denetim fonksiyonunun özerkliğini ve bağımsızlığını ihlal ederek teftişe denetim fonksiyonu dışında idari görev ve sorumluluk yükleyen böyle bir dejenerasyon örneğini ben hiçbir kurumda ve şirkette görmedim, duymadım. Buna neden gerek görüldüğünü de anlayabilmiş değilim. Müdürlük isimlerine takılan "Modus" rumuzlu okuyucunun cevabı varsa, öğrenmek isteriz.
Sn Yıldız Cvp ~ 2 ay önce
Müdürlük isimlerine değil verilen bilgilerin son cümle hariç tamamının hatalı olduğunu belirtmek istedim. Zaten kapanış cümlesi de müdürlüklerin kurula bağlı olmasını eleştirmenizi anladığımı gösteriyor. Yorumda da net şekilde bunu belirttim. Art niyetli değilseniz, ne demek istediğim oldukça açık… Eksik ve hatalı bilgileri alıp detay bilgi vermeye çalışınca sonuçlarını da kabul edip haklısınız demeyi öğrendiğinizde, erdemli bir insan olabilirsiniz. Hata insana mahsus…
Modus.cvp ~ 2 ay önce
Değerli katkılarınız için teşekkür ederim sayın Modus. Müdürlük isimlerinin yanlış olduğunu söyleyerek adeta yazının ana fikrini çökerttiniz. Yazı resmen çöp oldu sayenizde. Umarım yazılan ünite isimlerinin sizinle bir ilgisi yoktur. Bu nedenle bir rahatsızlık verdikse, affola.
Şerlok iş başında ~ 2 ay önce
YaIda Ünite isimlerinde maddi hata olması seni ne kadar üzmüş!!! Sonuçta kredi kartları charge back’lerimi takip eden ve teftiş kurulunun denetime tabi olan operasyonel bir müdürlük teftişe bağlanırken dönemin sümsük teftiş başkanı kendisine bu müdürlüğü kitleyen Murat Şeker’e ve bu bolat’a neden sesini çıkartamadığını yazmamışsın. Bu charge back konusunu müfettişlerin raporlarında neden yazmadıklarını söylememişsin. Teftişin içinin boşaltılması için ne düşündüğünü söylememişsin. Ne yapmoşssın!! Yazarın affedilmez hatalarını bulduğunu yazmışsın. Aferin sana şerlok…
Mütercim ~ 2 ay önce
Yıllardır Yurt Dışı Muhasebe Müdürlüğüne bağlı bir şeflik olarak, kredi kartı “charge back” lerini takip edip sonuçlandırmakla görevli olan bu kadro (Hesap ve İşlem Güvenliği birimi) hangi gerekçe ile GM Mali Yardımcılığı bünyesinden koparılıp, Teftiş Kuruluna bağlandı bilmiyoruz.“ : Son cümle hariç tamamen yanlış bir bilgilendirme. Yurt Dışı Muhasebe Md. ne bağlı böyle bir kadro hiç bir zaman olmadı. Hesap Ve İşlem Güvenliği birimi geçmişte hiç var olmadı. Böyle bir şeflik yoktu. Muhasebeye bağlı hiç değildi… Ayrıca bahsi geçen müdürlük sadece chargeback işlemlerini değil, pek çok fraud takibi sürecini de devralmış durumda. Birimin Teftiş Kuruluna bağlı olmasını eleştirebilirsiniz, ama yalan yanlış bilgileri teyit etmeden yazmanız, güvenilirliğinizi zedeleyecektir.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Mütercimcim ~ 2 ay önce
Bırak müdürlük şeflik isimlerini. Yazarın yazdığı çok açık. Genel Müdür Mali Yardımcılığı bünyesindeki bir görev ve sorumluluğu neden Teftiş kuruluna kitlediniz? diye soruyor. Bu sorunun mantıklı bir cevabını biliyorsan yaz. Yoksa bırak laf saltasını.
Cimcime ~ 2 ay önce
Türkçe okuduğunu anlayamayanlar için açıklama: Son cümle hariç tamamen yanlış bir bilgilendirme… Son cümle hariç… Tekrar yazarsak, “Birimin Teftiş Kuruluna bağlı olmasını eleştirebilirsiniz” Önceki bilgilerin tamamen yanlış olduğunu inkar edemezsiniz. Madem müdürlük isimleri konu dışı, şunu yazıp geçseydiniz: Teftiş Kuruluna iki müdürlük neden bağlanmıştır ? Detayda yanlış birim hatta sorumluluk bilgileri verip, açıklamayı beğenmemek de olmaz…
Mütercimcime ~ 2 ay önce
Bir modus bir Mütercim rumuzuyla burada ukalalık taslamayı bırak artık. Yazara akıl vermeyi de. Doğrusunu biliyorsan. Yazarsın olur biter. Anlayış kapasitesi yüksek arkadaş asıl soruya cevabın varsa onu da yaz. Genel Müdür Mali Yardımcılığının işlerini neden teftişe yüklüyorlar. Bu konuda bir fikrin var mı?
Meraklı ~ 2 ay önce
Mevcut kadrosunda, başkanlık yapabilecek vasıflarda bir müfettiş yok mu ki teftiş denetim tecrübesi olmayan birini başkan yaptılar ifadeniz üzerine merak ettim ve Google’a Thy teftiş kurulu yönetmeliği yazdım.28.03.2006 tarihli yönetmelik çıktı. 18. Maddesinde; “THY Teftiş Kurulu Başkanlığında Kurul Üyesi olarak en az 10 yıl hizmet görmüş, görevi süresince disiplin cezası almamış ve Kurul Başkanlığı yapabilecek vasıfları haiz olmak,” şartı varmış. Mevcutlar bu şartı karşılamamış demek.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Liyakat ~ 2 ay önce
Yönetmeliğe baktım da (26. md vd)müfettiş olmak ne zormuş. Müfettiş yrd sınavına girebilmenin ön şartlarından biri KPSS den 80 almakmış. Bu şartı sağladıktan sonra tekrar bilim konularından yazılı sınav. Nedense bu yönetmelik iptal olmuş.

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000