01 Ağustos 2022, Pazartesi
Serdar BAŞAĞAOĞLU
Serdar BAŞAĞAOĞLU [email protected]
  • Sayın Başağaoğlu, ülkemizdeki uçuş hekimlerini ve AMC’leri hedef alarak zan altında bırakan yazınızı ve altındaki yorumların bir kısmını üzüntüyle okudum. Uçuş emniyetinin sağlanmasında çok önemli olan bazı konuları küçümsemeniz de konuya ne kadar hakim olmadığınızın bir göstergesi. Ayrıca daha sonra yazdığınız, Hipokrat’ın çok önemli sözünü başlık yaptığınız yazınızda da yukarıda yazdıklarımı adeta teyit ediyorsunuz. Bu yazıda bahsettiğiniz beklentinizin (problemlerin hangi hastanelerde, hangi branşlarda olduğunun merak edilmesi gibi) gerçekleşmemesi de sağdan soldan duyarak yazdıklarınızın gerçeklerle bir ilişkisi olmadığının göstergesidir. Amacımız önce uçuş emniyetini sağlamakla birlikte, erken tanı ile problemlerin önüne geçerek meslekten öte bir tutku olan pilotluk görevini nasıl daha uzun süre sürdürebiliriz kaygısıdır. Saygılarımla…
  • Pilotlara kasti negatif karar vermek için sapık ruh hastası olmak gerek.. Haklarındaki tıbbi karara itirazlarını mahkemeye taşıyan pilotlar olmuş, son 8 yılda mahkemeler hiçbir kararı bozmamıştır. Kendisi de pilot olan Dr. Kadir beyin negatif davranmak şöyle dursun, empati/sempati bağlamında çoğu pilotun kararları için olumlu yaklaşımlar sergilemiştir. Örneğin renkli görme bozukluğu için yapılan CAD testi negatif çıkan pilotlara EASA ülkelerinde elverişsizlik verilirken, SHGM ABD'yi referans alarak 80-100 kadar pilotumuzu OML SSL kısıtlamalarıyla uçuşa devam ettirmiştir...
  • 150 doktorun 60'ı AME. 24 AMC'de 5'er branş uzman doktorlarının bazıları AME, bazıları değil. Ama talimat gereği her AMC'de en az 2 AME var. Ego tatminini işinin önüne geçiren kişiler her meslek grubunda olabilir. Doktorlarda daha fazladır gibi bir teoriniz mi var? Hizmet sektöründe yaptığınız her işi beğendirememe ihtimali hep olur; özellikle verilen karar hoşuna gitmeyenler beğenmez, çamur atar... Dr. Kadir bey hem pilot, hem de SHGM'de bu işlerden sorumlu tek Uçuş Dr. olarak aşırı yoğun çalışıyor. Daima pozitif davranmaktadır. Onun da, AMC'deki doktorların da keyfi negatif kararları önce amirlerince kritik edilir. Böyle paranoyalara girmeyin lütfen... 2021 Ocak ayından bu yana 6.500 adet Class-1 muayenesi yapılmış, 39 pilot uçuştan ayrılmıştır. Diğer muayenelerle birlikte sayı şu an 15 bin, yıl sonunda 20 bini geçecek... Büyük iş yükü! Karara itiraz edenler başka hastaneye gönderiliyor, tartışmalı olgular SHGM'de toplanan bir komisyona (Board) çıkarılıp orada karar veriliyor...
  • Bu ülke havacılık tıp merkezleri sayesinde Mevzuat gereği aslında elverişsiz olan kaç kişi TUT yada ÇOD çalışmaları ile havada tutuluyor haberiniz var mı? AeMC lerin işi pilotların nasıl uçuşunu keseriz demek değil? Pilotu nasıl havada tutarız dır. Aksini düşünmek iftira atmaktan başka bir durum değildir.
  • Sayın kaptan, anladığım kadarı ile eski bir kaptansınız ancak hala kazandığınız parayı hazmedememişsiniz ki buraya bile taşımışsınız. Burada sendikacılık yapmaya çalışmanız da ayrıca manidar. 30 Ağustos zafer bayramını da demagoji yapmak için kullanmışsınız... İnsaf...
  • Serdar Bey keşke muhtemel 1-2 ahbabınızın size yapmış olduğu bir yönlendirme sonucu yazmış olduğunuzu düşündüğüm bu yazıyı yazmadan önce biraz araştırma yapsaydınız. Zira eğer ufak da olsa bir araştırma yapmış olsaydınız EK TETKİKLER için kurumun hastanelere ödediği ilave ücretin neredeyse komik denecek tutarlar olduğunu bilirdiniz (Örnek HbA1C için ödenen neredeyse 1 ekmek parası o da sadece beyaz ekmek). EASA muayenelerinde muayene yapılmadan alınan ücretin bedeli Türkiye de 5 uzman 1 uçuş hekimi ve kan ile idrar tahlillerinin tamamından daha pahalı. Reel hiçbir dayanağı olmayan yazınıza yazılan yorumlarda doktor egosundan bahsedilmekte, hangi doktorun bir pilotun uçamamasından her hangi bir menfaati olabilir? Hangi pilot hakkında istenen ek tetkikler ya da verilen kararlar mevzuatın dışında? Varsa ilgili arkadaşlar SHGM de gerekli kurumlara baş vurabilir hatta mahkemelerde hak arayabilir? Hakkı yenmiş olup yasal platformlarda hakkını arayan kaç tane pilot var?
  • "Ağır Saçmalamışsın" başlığıyla yazan arkadaşa teessüf ediyorum. Bu yorum değil hakaret! Medenice fikir alışverişinde bulunamayacak mıyız? Bakın ben 48 yıllık uçuş hekimi olarak Hava Kuvvetlerinde ve sivil havacılıkta deneyimlerimle adımı soyadımı gizlemeden fikirlerimi yazıyorum. Siz ise adsız-soyadsız olarak sütre gerisinden afaki karalamalar yapıyorsunuz. AMC'lerde görevli 150'den fazla hekimi şaibe altında bırakmaktan üzüntü duymuyor musunuz? Varsa bir duyum veya kanıtınız, neden şikayet etmiyorsunuz? Ağır terbiyesizlik bu...
  • Sayın Başağaoğlu, Ülkemizde Uçuş Hekimliği adeta bir STK görevi gibi yapılıyor. Uçuş Hekimleri bu işe gönülden bağlı bir şekilde amatör bir ruhla, çok cüz-i ücretlerle çalışıyor ve ülkemizdeki uçuş emniyetinin sağlanmasında çok önemli bir görev üstleniyorlar. Ülkemiz için en uygun havacılık muayenesi yönteminin bugünkü gibi, bir heyet muayenesi anlayışıyla yapılıyor olması çok önemli bir uygulamadır ve EASA tarafından da örnek gösterilmektedir. Hal böyle iken yazdıklarınız biz Uçuş Hekimlerini üzmekle kalmamış, haksızlık etmeye girmiştir. Selam ve saygılarla. Dr.S.Aytaç Polat - Uçuş Hekimleri Dernek Başkanı (UHED)
  • Yoneticilerden hosteslere doktorlardan yoldaki vatandaslara herkesin yabanci hayrani olmasindan biktik. Boyle asagilik kompleksiyle bu millet bir gram ilerleyemez
  • O tetkikin istenme nedenini bilmek için 6 yıl tıp + 4 yıl ihtisas + uçuş hekimliği kursu + onbinlerce hasta muayene deneyimi gerekir. Geçen seneki kongremizde tetkik isteme gerekçelerini örnekleriyle anlatmıştık, katılan pilot arkadaşlarımız hatırlar... Hekimlerimizin buradan iyi para kazandığını da sanmayın (muayene ücreti 189 TL). O sırada bir pilot yerine düz hasta baksa 3-5 kat ücret tahakkuk eder... Siz EASA kriterlerinde muayene daha kolay, dolayısıyla daha iyi diyorsanız, bizdekini astronot muayenesine benzetiyorsanız, biraz durun. Havacılık Tıbbı Derneği olarak üyesi olduğumuz ESAM'dan (European Society of Aerospace Medicine) arkadaşlarımız, bizdeki uygulamayı çok daha doğru buluyor; ama oradaki şirketlerin masraf azaltıcı politikaları EASA'yı rasyonel çizgiden çıkarıyor. Pilot yorgunluğu konusunda da EASA'nın karnesi zayıftır. Yani oralarda olanların rasyonel, bizdekilerin aptalca olduğunu sanmayın lütfen. Biz uçuş ekiplerini çok seviyoruz ve uçuş emniyetini çok önemsiyoruz.

AMC

ICAO standartlarınca SHGM tarafından yetkilendirilen AMC (Aero Medical Center)’lar hakkında uzun bir süredir şikayetler sürüyor. İlk işe girişle başlayan periyodik muayeneler aslında ICAO standartlarına göre icra edilmesine karşın bazen olur olmadık işlerle de karşılaşılabiliniyor.

Havacılık lisanslarının geçerliliği, bu muayene sonuçlarına bağlı olarak sertifikalardan geçiyor. Bazı kısıtlamaları olanların da sertifikalarında bu durum belirtiliyor. Hatta sertifikalarında OML-SIC kısıtlaması olanların hatırlanacağı üzere pandemi başlangıcında uçuşları kesilmişti. Ancak neye göre bu karar alınmıştı hala anlamakta güçlük çekiyorum.

Zaman zaman sağlık kuruluşlarında yoğunluk sebebiyle acele edilmesi, bazen önemli sağlık problemlerinin ortaya çıkmasını zorlaştırdığı gibi zaman zaman da tersi durumda detaylı incelemelerde yanlış sonuçlar da çıkabiliyor.

MR gibi detaylı incelemeler için ek ücret talep eden kurumlar ise muayeneye girenlerle şirketleri nahoş durumlarla da karşı karşıya bırakabiliyor çünkü şirketler ek ücretlerin ilgili kişiden tahsil edilmesini istiyor.

Ana hatlarıyla beş anabilim dalı (Dahiliye, Oftalmoloji, Kulak Burun Boğaz, Nöroloji ve Psikiyatri) ilgilileri değerlendirmeye alıyor. Bu muayenelerde psikiyatri, nöroloji, KBB muayenesi, göz hastalıkları muayenesi, İç Hastalıkları muayenesi, Uçuş hekimi muayenesi, Hemogram (Tam kan Sayımı), Tam İdrar Tetkiki, Sedimantasyon, AKŞ, Kreatinin, Total Kolesterol, Trigliserid, ALT, AST, GGT, LDL, HDL, PA Akciğer Grafisi, SFT (Solunum Fonksiyon Testi), Bilgisayarlı Görme Alanı Testi, EKG, Odyometre, Timpanometre (İşitme Testi) vb. kontrollerden geçiriliyorlar. Ancak şaşırtıcı bir şekilde özellikle oftalmoloji bölümde farklı sonuçlar doğabiliyor.

Örneğin geçtiğimiz günlerde bir pilotumuza bir hastane gözlük zorunluluğu getirirken bir başka hastane buna gerek duymamış. Veya geçen sene gözlük takan bir başka birinin bu seneki kontrollerinde buna gerek duyulmaması hakikaten şaşırtıcı bir durum. 

Yine şaşırdığım ve şahit olduğum bir konu da psikiyatri bölümünün yabancı pilota uyguladığı tutum. Yabancı pilota sorulan tek bir soru varken (Hiç intihar etmeyi düşündünüz mü?) Türk pilotlara türlü türlü sorular… Keza CRP yanlış değerlendirme sonucu bir doktor detaylı tetkik isterken bir başkası gerek görmeyebiliyor. SHGM tarafından detaylı tetkik gerek görülürse de hakem hastanelerde dön dur.

Türkiye’de ilk işe giriş dışındaki bu periyodik muayeneler uzunca bir süre alırken de ister istemez insan düşünüyor, EASA sertifikalıların 1 saatten az bir sürede bu işlemleri tamamlaması şaşırtıcı değil mi? Pilotumuz gidiyor, beyanlarına göre de işlemlerini kısa bir sürede tamamlıyor. Sanıyorum yabancı kuruluşlar görme problemi yaşayan bir pilotun görüyorum diye çıkacağını düşünmüyorlar. Ama ya bizde?

Özellikle pilot sıkıntısı çeken Amerika’da pilotların yaş sırını 67’ ye çıkarma tartışmalarını taktirle karşılıyorum. Yaşın performansla bir etkisi olması halinde bu durum zaten sürekli olarak girilen sağlık kontrollerinde çıkacaktır. Ancak birey çok iyi sağlıklı bir durumdayken de, 65 oldun işin bitti diyerek göndermek çok anlamsız.  Kaldı ki bizde bırakın 65’i görmeyi 60’ı gördüğünüz anda ekip planlama bile iki gün için sağlık muayenesi planlayıp bir gün boş veriyor. Bu bile psikolojik olarak insanı yorar.

Yaşlanma her bireyde farklı şekillerde kendini gösterse de bir zamanlar pilotların 60 yaş kriteri nasıl 65’e çıktıysa ve bunda da herhangi bir problem yaşanmamışsa, kişilerin sağlık durumlarına göre bu yaşın artacağına hiç şüphem yok. Kaldı ki tecrübe hayattır…

Türk Hava Yolları’nın İşe Alım Sağlık Kriterleri Listesi’ni yeni işe başlayacaklar için ilginize sunuyorum.Serdar BAŞAĞAOĞLU
[email protected]

AMC

Facebook Yorum

Yorumlar Tüm Yorumlar (47)

Murat Özer ~ 4 ay önce
Sayın Başağaoğlu, ülkemizdeki uçuş hekimlerini ve AMC’leri hedef alarak zan altında bırakan yazınızı ve altındaki yorumların bir kısmını üzüntüyle okudum. Uçuş emniyetinin sağlanmasında çok önemli olan bazı konuları küçümsemeniz de konuya ne kadar hakim olmadığınızın bir göstergesi. Ayrıca daha sonra yazdığınız, Hipokrat’ın çok önemli sözünü başlık yaptığınız yazınızda da yukarıda yazdıklarımı adeta teyit ediyorsunuz. Bu yazıda bahsettiğiniz beklentinizin (problemlerin hangi hastanelerde, hangi branşlarda olduğunun merak edilmesi gibi) gerçekleşmemesi de sağdan soldan duyarak yazdıklarınızın gerçeklerle bir ilişkisi olmadığının göstergesidir. Amacımız önce uçuş emniyetini sağlamakla birlikte, erken tanı ile problemlerin önüne geçerek meslekten öte bir tutku olan pilotluk görevini nasıl daha uzun süre sürdürebiliriz kaygısıdır. Saygılarımla…

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Muzaffer Çetingüç ~ 4 ay önce
Pilotlara kasti negatif karar vermek için sapık ruh hastası olmak gerek.. Haklarındaki tıbbi karara itirazlarını mahkemeye taşıyan pilotlar olmuş, son 8 yılda mahkemeler hiçbir kararı bozmamıştır. Kendisi de pilot olan Dr. Kadir beyin negatif davranmak şöyle dursun, empati/sempati bağlamında çoğu pilotun kararları için olumlu yaklaşımlar sergilemiştir. Örneğin renkli görme bozukluğu için yapılan CAD testi negatif çıkan pilotlara EASA ülkelerinde elverişsizlik verilirken, SHGM ABD'yi referans alarak 80-100 kadar pilotumuzu OML SSL kısıtlamalarıyla uçuşa devam ettirmiştir...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Meraklı ~ 4 ay önce
Sadece merakımdan soruyorum hocam +0,75 çift göz gözlük yazılan birinin bir sene sonra gözlüğe ihtiyaç duyulmamasını nasıl açıklarız?
Doctor ~ 4 ay önce
Doctor doctor bu ne şimdi?
Dr. Namık Kemal Akburak, merak giderme ~ 4 ay önce
Muzaffer Hocam burda acıklama yazmak abesle iştigal gibi gelmiyor mu? Görme keskinliğinde diurnal varyasyon bile oluyor özellikle küçük refraksiyon kusurlarında. Bugün ölçersin her bir göz düzeltmesiz 7/10 görür, binoküler tam görür. Kısıtlama gerekmez. Ertesi gün bakarsın yorgundur gözler tek tek 7/10’u sağlamaz, veya binoküler tam görmez. 0,50 de olsa gözlük yazarsın mecbur. Veya sizin dediğiniz gibi İnsan mühendis yapısı bir makine değil, biyopsikososyal bir varlıktır. 5 dakika önce Ekg'si normal olan kişi kalp krizi geçirebilir... Tıp da bu yüzden bir sanattır... bizler de bu sanatı Mevzuat ışığında kullanıp işlem yapıyoruz sonuçta. Bizim pilotlara neden shortcut kullanıp direkt indin? Veya neden shortcut kullanmayıp yolu uzatıp geç indin? Uçuş saati tazminatı mı arttırmak istedin demek gibi geliyor bana Bu tip iyi niyetine inanmadığım sorular. Ki bizler pilotları nasıl sağlıkla uçururuz derdindeyken bu ithamlar şevk kırıcı direkt.
Muzaffer Çetingüç ~ 4 ay önce
150 doktorun 60'ı AME. 24 AMC'de 5'er branş uzman doktorlarının bazıları AME, bazıları değil. Ama talimat gereği her AMC'de en az 2 AME var. Ego tatminini işinin önüne geçiren kişiler her meslek grubunda olabilir. Doktorlarda daha fazladır gibi bir teoriniz mi var? Hizmet sektöründe yaptığınız her işi beğendirememe ihtimali hep olur; özellikle verilen karar hoşuna gitmeyenler beğenmez, çamur atar... Dr. Kadir bey hem pilot, hem de SHGM'de bu işlerden sorumlu tek Uçuş Dr. olarak aşırı yoğun çalışıyor. Daima pozitif davranmaktadır. Onun da, AMC'deki doktorların da keyfi negatif kararları önce amirlerince kritik edilir. Böyle paranoyalara girmeyin lütfen... 2021 Ocak ayından bu yana 6.500 adet Class-1 muayenesi yapılmış, 39 pilot uçuştan ayrılmıştır. Diğer muayenelerle birlikte sayı şu an 15 bin, yıl sonunda 20 bini geçecek... Büyük iş yükü! Karara itiraz edenler başka hastaneye gönderiliyor, tartışmalı olgular SHGM'de toplanan bir komisyona (Board) çıkarılıp orada karar veriliyor...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
AeMC ~ 4 ay önce
Bu ülke havacılık tıp merkezleri sayesinde Mevzuat gereği aslında elverişsiz olan kaç kişi TUT yada ÇOD çalışmaları ile havada tutuluyor haberiniz var mı? AeMC lerin işi pilotların nasıl uçuşunu keseriz demek değil? Pilotu nasıl havada tutarız dır. Aksini düşünmek iftira atmaktan başka bir durum değildir.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
AeMC ~ 4 ay önce
Sayın kaptan, anladığım kadarı ile eski bir kaptansınız ancak hala kazandığınız parayı hazmedememişsiniz ki buraya bile taşımışsınız. Burada sendikacılık yapmaya çalışmanız da ayrıca manidar. 30 Ağustos zafer bayramını da demagoji yapmak için kullanmışsınız... İnsaf...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
AeMCÇalışmaGrubu ~ 4 ay önce
Serdar Bey keşke muhtemel 1-2 ahbabınızın size yapmış olduğu bir yönlendirme sonucu yazmış olduğunuzu düşündüğüm bu yazıyı yazmadan önce biraz araştırma yapsaydınız. Zira eğer ufak da olsa bir araştırma yapmış olsaydınız EK TETKİKLER için kurumun hastanelere ödediği ilave ücretin neredeyse komik denecek tutarlar olduğunu bilirdiniz (Örnek HbA1C için ödenen neredeyse 1 ekmek parası o da sadece beyaz ekmek). EASA muayenelerinde muayene yapılmadan alınan ücretin bedeli Türkiye de 5 uzman 1 uçuş hekimi ve kan ile idrar tahlillerinin tamamından daha pahalı. Reel hiçbir dayanağı olmayan yazınıza yazılan yorumlarda doktor egosundan bahsedilmekte, hangi doktorun bir pilotun uçamamasından her hangi bir menfaati olabilir? Hangi pilot hakkında istenen ek tetkikler ya da verilen kararlar mevzuatın dışında? Varsa ilgili arkadaşlar SHGM de gerekli kurumlara baş vurabilir hatta mahkemelerde hak arayabilir? Hakkı yenmiş olup yasal platformlarda hakkını arayan kaç tane pilot var?

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Muzaffer Çetingüç ~ 4 ay önce
"Ağır Saçmalamışsın" başlığıyla yazan arkadaşa teessüf ediyorum. Bu yorum değil hakaret! Medenice fikir alışverişinde bulunamayacak mıyız? Bakın ben 48 yıllık uçuş hekimi olarak Hava Kuvvetlerinde ve sivil havacılıkta deneyimlerimle adımı soyadımı gizlemeden fikirlerimi yazıyorum. Siz ise adsız-soyadsız olarak sütre gerisinden afaki karalamalar yapıyorsunuz. AMC'lerde görevli 150'den fazla hekimi şaibe altında bırakmaktan üzüntü duymuyor musunuz? Varsa bir duyum veya kanıtınız, neden şikayet etmiyorsunuz? Ağır terbiyesizlik bu...

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Muzaffer beye ~ 4 ay önce
Muzaffer bey isminizle konu açtığınız için direk sorumu yöneltmek istiyorum 150 tane doktor AME mi? AME olmayan branş doktorlarının kararları sizce havacılk ile alakalı mı yoksa genelde kişisel egoları daha mı hakim ? Sivil havacılğın ( Kadir beyin pilotlar yönünde karwr verdiğini gördünüz mi? ) Bir kere olsın bu karar da olmadı pilot burada haklı dediğiniz oldumu Şimdiden cevaplar için teşekkür ederim
Cem Başaran ~ 4 ay önce
Muzaffer Beye adını vermeden soru soran arkadaşa ben cevap vereyim. 1. AME olmayan doktorların kararlarının bire bir sivil havacılık ile uyuşması değil zaten hedeflenen ve beklenen. Burada önemli olan kişinin durumu ile alakalı alınan UZMAN görüşü olup bu görüşün havacılık mevzuatındaki yeri ve uçuş emniyetinin değerlendirilmesi AME tarafından yapılmakta. Bu sebep ile muayenelerin sonunda sizi gören AME asıl muhatabınızdır. 2. Kişi adı kullanmaya gerek yok SHGM de bulunan AMS kişi yada kurum tarafı tutmaz, tutmamalı da. O kurum sadece mevzuat ve uçuş emniyeti doğrultusunda karar alır. Zira bu kararlarda taraflar Pilot - AME değil. Pilotun sağlık durumunun uçuşa muhtemel etkisidir. Ama elbette bu karar da Allah (inananlar için) kelamı değildir. Eğer verilen karar da hata görülüyor ise bu durumun da taşınabileceği hukuk daireleri bulunmakta. Amaç emekli olana dek pilotları olabilecek en güvenli şekilde hava da tutmak, gerisi teferruat. Aksi verilen kararlar ve yapılan yorumlar art niyet
UHED ~ 4 ay önce
Sayın Başağaoğlu, Ülkemizde Uçuş Hekimliği adeta bir STK görevi gibi yapılıyor. Uçuş Hekimleri bu işe gönülden bağlı bir şekilde amatör bir ruhla, çok cüz-i ücretlerle çalışıyor ve ülkemizdeki uçuş emniyetinin sağlanmasında çok önemli bir görev üstleniyorlar. Ülkemiz için en uygun havacılık muayenesi yönteminin bugünkü gibi, bir heyet muayenesi anlayışıyla yapılıyor olması çok önemli bir uygulamadır ve EASA tarafından da örnek gösterilmektedir. Hal böyle iken yazdıklarınız biz Uçuş Hekimlerini üzmekle kalmamış, haksızlık etmeye girmiştir. Selam ve saygılarla. Dr.S.Aytaç Polat - Uçuş Hekimleri Dernek Başkanı (UHED)

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Biktik ~ 4 ay önce
Yoneticilerden hosteslere doktorlardan yoldaki vatandaslara herkesin yabanci hayrani olmasindan biktik. Boyle asagilik kompleksiyle bu millet bir gram ilerleyemez

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Muzaffer Çetingüç ~ 4 ay önce
O tetkikin istenme nedenini bilmek için 6 yıl tıp + 4 yıl ihtisas + uçuş hekimliği kursu + onbinlerce hasta muayene deneyimi gerekir. Geçen seneki kongremizde tetkik isteme gerekçelerini örnekleriyle anlatmıştık, katılan pilot arkadaşlarımız hatırlar... Hekimlerimizin buradan iyi para kazandığını da sanmayın (muayene ücreti 189 TL). O sırada bir pilot yerine düz hasta baksa 3-5 kat ücret tahakkuk eder... Siz EASA kriterlerinde muayene daha kolay, dolayısıyla daha iyi diyorsanız, bizdekini astronot muayenesine benzetiyorsanız, biraz durun. Havacılık Tıbbı Derneği olarak üyesi olduğumuz ESAM'dan (European Society of Aerospace Medicine) arkadaşlarımız, bizdeki uygulamayı çok daha doğru buluyor; ama oradaki şirketlerin masraf azaltıcı politikaları EASA'yı rasyonel çizgiden çıkarıyor. Pilot yorgunluğu konusunda da EASA'nın karnesi zayıftır. Yani oralarda olanların rasyonel, bizdekilerin aptalca olduğunu sanmayın lütfen. Biz uçuş ekiplerini çok seviyoruz ve uçuş emniyetini çok önemsiyoruz.

Yanıtla

Kalan karakter 1000
Ağır Saçmalamışsın ~ 4 ay önce
Doktor ücreti şu kadar bu kadar derken bir zahmet hastaneye işe girerken patronun her biriniz için belirlediği aylık; fazladan tahlil, emar, yok holter yok bilmemne kotasından neden söz etmiyorsunuz ? Sanki bizim doktor, amc arkadaşımız tanıdığımız akrabamız yok…
otopilot ~ 4 ay önce
Uçağı bir pilot uçurabiliyor. hatta pilotsuz, otopilot uçağı tek başına uçurabiliyorken ikinci pilota ne gerek var pilot olmazsa sağlık muayenelerine de ihtiyaç kalmayacaktır kökten çözüm
MÜFTERİ SAVAR ~ 4 ay önce
Saygıdeğer hocamıza saçmalaşmışsın diyen zat Hocamız adını yazacak kadar delikanlı, referanssız yazısı kitabı yokken senin yazdıklarından menfaati için her yolu mübah gören MÜFTERİ, dobra olduğunu düşünen klişe ithamların arkasına sığınan zavallı paranoid biri olduğun net, pilot-hostes, pilot -zaten 2 düğme çevirip çay kahve içip lak lak yapıyor yakıştırmaları ne kadar mesnetsizse ve kolaya kaçan belaltı ithamlar ise senin zavallı ithamlarında onlardan farklı değil
SERDAR BEYE ~ 4 ay önce
Serdar bey avrupada fransa , almanyada kaç AME var bizde kaç AME var bu beyefendiye sorar mısınız? şimdi biz sorsak ık mık der Lisansı alan doktor hastanede oda edinip o hastane muayene yetkisi alıyor . bu muyeneler az bile daha ağır yapmalıyız diyen bir kişi derneğin başında oldukça vay halimize
AeMC ~ 4 ay önce
Ağır saçmalamışsın diyen saçma adam senin o arkadaşın ya hekim değil yada hekimlik mesleğinin etiği ve deontolojisinden hiç haberi yok. Burada boş boş, cahilane yorumlar yapınca ego tatmini yapıyorsun sanırım. burada geçen konunun para olduğunu zanneden bence fikri olmayıp sadece zikri olan bir adamsın...

Yorum Gönder

Kalan karakter 1000