Servet BAŞOL
Servet BAŞOL [email protected]

ATCo DAY

Coşkulu tınıları sayesinde Fransa’nın ‘La Marseillaise’i dünyanın en çok tanınan milli marşları arasına girdi. Fransa ulusal marşı 1792’de yazıldı ve kısa sürede tüm Avrupa’ya yayılarak Yunanistan ve Rusya’daki devrimlere ilham kaynağı oldu.

Demosthenes

15 Nisan 2006 Tarih ve 26140 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Hubris...

“Hubris” eski Yunan’da genel olarak iktidardakilerin, kendi yeteneklerini olduğundan fazla görüp gerçek ile bağlantı kaybı yaşadıklarını ifade etme anlamında kullanılırdı. Aşırı gurur ve kibrin oluşturacağı tehlikelere karşı bizi uyaracak kitap, makale ve çalışmalar elbet var.

CRM - ADİL KÜLTÜR - SMS

Her işin eğitimi, okumayı bilen herkes tarafından verilebilir. Elektrik Mühendisi CRM dersi verebilir konu üzerinde çalıştı ise. Hele üniversitelerimizde Üzerinde çalışmış olmasa da verir. Nedir ki CRM? Atla deve değil ki. Zaten veriyorlar.

ICAO Ek-19

SHGM de Devletin her konuda olduğu gibi yine teknik içerikli Uluslararası toplantılara kendi başına katılma geleneğini sürdürmüş ve bu toplantıya da bir Baş Delege (SHGM), bir ICAO Temsilcisi (Dış İşleri Bakanlığı) ve dört Danışman (SHGM) ile katılmış ve HLSC ile ilgili NGAP hakkındaki gelişmeler ise talimatlara yansıtılmamıştır.

ŞURA

Görülen odur ki devlet ve üniversitelerimiz, sorunların birazının farkında. İleriye doğru adım atabilmek için ise, yasa gerekiyor. Sivil Havacılıkta yasa, hep lisans sahipleri uygulayıcılar tarafından yapılmakta olduğundan (ICAO, EASA, FAA, CAA, TCCA, CASA, NZ CAA ve dahası hep NPA usulü çalışırlar), biz de yasalarımızı lisanslı profesyonellerin yasa oluşturabilmesi için ana katılımcı olmalarını sağlama yönünde düzenlemeliyiz.

Küresel Bakış ve Orman Yangınları

Şöyle dışarıdan bakarsak, ülkeme binlerce baz istasyonu cihazı satılmış, çoğu yan yana konuşlanmış ve bir baz istasyonu üzerinden tüm operatörler faydalanabilecek iken rekabet adı altında sömürü körüklenmiş ve şu sıralarda yasal olarak ulusal roaming zorunlu ise de konu “mahkemelerde dolaşıma” sunulduğundan hem Türk ekonomisi hem de bizler dışarıya bunun faturasını ödemeye devam etmekteyiz. Bir baz istasyonu, tüm şebekelere hizmet verebilir.

DANGEROUS GOODS

1956’da ECOSOC (United Nations Economic and Social Council) tarafından ilk defa uygulamaya konan Tehlikeli Maddelerin Taşınması hakkındaki tavsiyeler, IATA DGR, IMDG Code, RID kuralları sonrası GHS “Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals” devreye girer.

KAZ VE İSTATİSTİK

Örneğin Ryanair’ın dünyada en fazla uluslararası tarifeli yolcu taşıyan havayolu olması bu ilginç istatistiklerden sadece bir tanesi. Aynı havayolunun uyguladığı düşük maliyetli ve doğal olarak düşük gelirli operasyon nedeniyle elde ettiği gelir açısından bakıldığında dünyadaki ilk on şirket arasına bile girememesi de bir başka ilginç nokta.

ALDATMAK

Ucuz havayolu şirketi Ryanair, dünyanın en karlı havayolu şirketi konumunda. Başarının sırrı değişmiyor: Düşük maaşlar, kamu parasını küçük havaalanlarına yatırmak ve her türlü hizmeti para karşılığında yapmak.

YETİŞTİRDİK - Mİ?

Günümüzde gençler dünya çapında, ailelerine göre üç kat daha fazla işsizlikle karşı karşıya kalma riskine sahipler. Yunanistan, İspanya ve Güney Afrika’da gençlerin yarısından fazlası işsiz; Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Amerika’da işsiz gençlerin oranı %25’lerde.

SIRADANLIĞIN ZAFERİ

“Sıradanlığın zaferi diye bir şeyden bahsediliyor, yurtdışında da bu böyle. Çok kötü. Neden kötü? Bir kere üniversiteleri perişan etmiş durumda sıradanlığın zaferi.

Oyunu Sürdürmek

İş adamı tıraş olurken bir yandan da berberiyle sohbet etmektedir. Derken, kapının önünden ağır ağır geçen paspal, sevimsiz bir çocuk görürler. Berber, iş adamının kulağına fısıldar; 'Bakın bu çocuk var ya, dünyanın en aptal çocuklarından biridir! Seyredin şimdi...'

Demo

Edinburg Üniversitesi tarih profesörü Alexander Tytler 1787’de, Atina Cumhuriyetinin çöküşü ile ilgili şunları söylemişti;

UBUNTU

“Küresel” kavramı, küresel ekonomi, küresel kültür vs. toplum mühendislerinin emsalsiz çalışmaları ile kafamıza kazınırken; Küresel ölçekte yayınlanan televizyon yarışmalarında, ekip arkadaşını satmanın kazanç getirdiği oyunlar almış başını gidiyorken;

Kuraldışı Zihin Fırtınası

Önce 29 Ock 2013 Salı günü 28543 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan SHY-İPC de yapılan değişikliğe bir göz atalım.

Bir ICAO hikayesi

Bilindiği üzere 18 Mayıs 1910 tarihinde yapılan Paris Anlaşması, Uluslararası Havacılığa Geçiş konferansıdır.

CRM

Şöyle tepeden baktığımızda, bazı kavramların adalet ve düzen olgusunu oluştururken değişik kültürlerde nasıl çeliştiğini görebiliriz.

Telaşsız Kültür

Michelangelo Antonioni'nin 1995 yapımı “Par-delà les Nuages” (Bulutların Ötesinde) adlı filmin bir sahnesinde genç bir kız bir Cafede gizemli bir erkekle tanışıyor ve adam ona şu hikayeyi anlatıyormuş:

İLK ADIM

Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesindeki Meslek Yüksekokulu İle İlişkilendirilen Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Arasında Yapılacak İşbirliğine İlişkin Esas ve Usulleri Belirleyen Millî Eğitim Bakanlığı İle Yüksek Öğretim Kurulu Arasında Yapılan Çerçeve İş Birliği Protokolü imzalanalı nerede ise on yıl (2002) olmuştu.

Tarih nasıl yazılır?

Nasıl tarih yazılacağı, Annex-5; Attachment E: Chp. 2. “Presentation of date” başlığı altında belirtilmiştir. Üstelik ISO 2014 gereği olduğu da vurgulanarak.

"Doğrusal uçuş" üzerine

Kimse bir çekiçle ne yapılabileceğini düşünmez. Sadece akıllı kimseler, onun neden orta yerde durduğunu düşünür. Hepimiz biliyoruz ki silahların tetikleri vardır.

Cape Town Konvansiyonu ve Hava Aracı Protokolü

SHGM, sitesinden herkese açık bir davet yapmış olmasına rağmen hakkında hiçbir haber yapılmamış olması, beni pek şaşırtmadı.!

Düşünce Geliştirme Kültürü

Geçen hafta Sayın Ali Rıza Saral’ın yazdığı bir yazının başlığı bu....

Yeni eşya yok!

(Madde 14 - Hava araçlarına Bayrak çekilmez. Sivil hava araçlarına, yön dümeninin her iki yanına boyayla al zemin üzerine Bayraktaki oranlara uygun, beyaz renkte ay yıldız resmolunur.)