Servet BAŞOL
Servet BAŞOL [email protected]

Leader - Önder

Biliyorum şaşıracaksınız ama istatistiksel olarak, bu kişilerin erkek olması kadın olmasından daha olasıdır. Bu doğru. Erkekler yetenekleri açısından, kadınlara göre daha fazla aldanmaktadır.

5.ci HAK..!

Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilatının Azası olup işbu Beynelmilel Hava Nakliyatı Anlaşmasını imza ve kabul eden Devletler aşağıdaki hususatı beyan ederler:

Son 17…

Havacılıkta mevcut 4 Lisans, Üniversiteler tarafından ders olarak verilemiyor. Nedeni ise hem aday olmanın hem lisan bilmenin hem de öğretmenin mutlaka o bölümde mevcut en az şartları yerine getirmiş ve Lisans sahibi olmak şartından dolayıdır.

Fırıldaklı – IHA

Drone terimi, deHavilland DH82B "Kraliçe Arı" uzaktan kumandalı uçaklardan gelmektedir. Bu tanım da 80 yıl öncesine dayanmaktadır! Drone, uzaktan veya otonom olarak yönlendirilen insansız bir araç veya uçan bir nesnedir.

Eğitim ve Tarih

Zaman zaman çeşitli ortamlarda yayınlanan yazılarım için eleştiriler alıyorum. Bu eleştirilerin çoğunluğunda, anlamakta ya da inanmakta zorlandıkları konular için benden bazı açıklama isteyenler oluyor.

UAV - İHA

Rusya, geçenlerde (22 Ekim 2015), ZALA 421-16EV, sabit kanatlı ve çok rotorlu tip İHA'ların bir melezi olan "VTOL" tipini tanıtmıştı. Bu modelin benzersiz bir avantajı, tam otomatik modda gerçekleştirilen dikey kalkış ve iniş kabiliyeti ve yedekli güvenlik sistemleri de bu modeli çok güvenilir kılmakta.

Japon Uçakları

Sadece 1920'de Japon ordusu ve donanmasının yaklaşık 1.400 savaş uçağı vardı. Sonraki yirmi yıl boyunca ve II.Dünya Savaşı sırasında, Mitsubishi firması Japon askeri havacılığının ön saflarında yer aldı.

Rus Uçakları

Andrei Nikolayevich Tupolev, Rusya İmparatorluğu'nun Tver Valiliğine bağlı Kimry kenti yakınlarındaki Pustomazovo köyünde (Rusça: Пустомазово), Rus ailesinden doğan yedi çocuğun altıncısıdır.

Geleceğin Meslekleri

Türkiye’de gelecekte ne tür bir meslekten bahsediliyor araştırması yaptığınızda karşınıza böyle bir liste çıkıyor. Burada insan ile ilgili pek fazla meslek göremezsiniz.

Üniversite ve Kelepçe

-Sayıştay raporuna göre, 41’i akademik, 29’u idari olmak özere 70 personele sahip Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne fiilen devam eden öğrenci sayısı birinci sınıfta 4, ikinci sınıfta 3, dördüncü sınıfta 2 olmak üzere sadece 9 öğrencidir. Bir başka ifade ile öğrenci başına düşen öğretim sayısı 4,5’dur.

Dilli…

İnsanlar dil sayesinde anlaşabiliyorlar. Biz insanların sahip olduğu büyüleyici yeteneklerden biri.

Özgürce

Yetmiş bin yıl önce, atalarımız önemsiz yaratıklardı. Tarih öncesi insanların en önemli özelliği önemsiz olmalarıdır.

İNSANİ…

Çinliler savaşlardan ve işgallerden bıkıp büyük Çin Seddi inşa etmeye karar verdiklerinde yüksekliğinden dolayı hiç kimselerin tırmanamayacağını düşündüler...

Değişim…

2018'de ilk otonom otomobiller ile tanıştık. Önümüzdeki 2 yıl içinde, tüm sanayi sektörü büyük değişimden geçecek. Sürücüsüz herhangi bir aracı telefonunuzla çağırabileceksiniz. Park etmenize gerek kalmayacak, sadece sürüş mesafesini ödeyeceksiniz ve sürüş esnasında üretken olabileceksiniz.

Düşün düşün…

Düşünmenin amacı nedir?

Fulbright...

Fulbright diye bir anlaşma var mı? Nerden çıktı böyle bir anlaşma, beraber inceleyelim.

Demos Kratos

Halk anlamına gelen “demos” ile güç, kudret, iktidar ve yönetim anlamına gelen “kratos” kelimelerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir.

Anlamını Bilmeden…

Teknoloji gelişip yeni yeni buluşlar ortaya çıktıkça, bu buluşları tanımlama gereği doğmuştur. Bu tür tanımlamalar eski Mısıra kadar gider. Sonraları bilimin “peak”, pardon yeni deyişle “pik” yaptığı dönemlerde eskiler nasıl isim üretmişlerse örneklerle yeni tanımlar üretmeye devam etmişlerdir.

Matematik, Mantık ve Felsefe

31 Ekim 2011'de 7 milyara ulaştı. 2023'te 8 milyar, 2037'de 9 milyara, 2055 yılında 10 milyar kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Son 40 yılda artış iki katına çıktı ve her yıl nüfusa 81 milyon kişi ekleniyor. Büyüme hızı, 1960'ların sonunda %2,09 ile zirveye ulaştı.

4 yıllık diploma…

Size bir soru sormak istiyorum. Burada kaçınız dört yıllık bir diplomaya sahip? Eğer dört yıllık bir diploman varsa, elini kaldır?

Üniversitelerimiz…

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu. Mastır ve doktorasını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Sonra Finlandiya’da Kuopio Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü’ne doktora öğrencisi olarak gitti.

Bilmek mi, anlamak mı?

Felsefe, sosyoloji, mantık, kompozisyon dersleri kaldırılalı çok oldu. Zaten düşünmeyi değil, itaati pompalayan bir eğitim sistemi şu an dayatılan.

Yafta

Yafta, eski Yunancada “Stigma” demek… Eski Yunan medeniyetinde kölelerin, ağır suçluların, hainlerin, yüzlerine toplum içinde tanınmalarını sağlayacak bir işaret koyarlarmış. Hem de kızgın demirle.

Neden? Niye?

II. Mahmud devrinin en önemli icraatından olan Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması (17 Haz 1826) Osmanlı tarihinin önde gelen duraklarından birini teşkil eder ve kaynaklarda genelde “hayırlı olay” tanımlamasıyla anılır.

IHA ve SİHA

IHA ve Savaş teknolojisi bize ne anlatıyor. Biz bu sistemin neresindeyiz ve ülkemizde bu sanayinin ne kadarına hakimiz, üretmekteyiz ve işletmekteyiz.